Rysáit Bara Banana Vegan-Braster

Os hoffech chi roi cynnig ar rysáit bara banana vegan braster isel, mae hwn yn un wych i geisio. Oherwydd bod y fersiwn vegan hon yn rhad ac am ddim yn wyau ac yn ddi-laeth, gyda dim ond 1/3 cwpan o margarîn fegan yn y cynhwysion, mae'n llawer is o fraster na bara banana yn rheolaidd.

Er mwyn ei sweetenu ychydig, hoffwn ychwanegu taeniad o siwgr i ben fy bara banana cyn pobi, am driniaeth melys ychwanegol. Neu, ceisiwch ychwanegu rhai sglodion siocled vegan i mewn i'r gymysgedd ychydig cyn pobi ar gyfer bara banana sglodion siocled vegan. Wrth gwrs, efallai na fydd braster isel nawr os gwnewch hynny!

Rheswm gwych arall rwyf wrth fy modd yn y rysáit bara banana vegan braster isel yw ei bod yn wych i bobl sy'n dioddef o bobi yn fegan. Hyd yn oed os nad ydych eto wedi darganfod pa mor hawdd yw hi i bobi gyda llewyryddion wyau , gallwch chi barhau i wneud y bara banana hon yma'n symgan - nid oes angen disodli wy neu amnewid wy.

Os ydych chi'n boblogaidd i feganio, mae hon yn rysáit fegan hawdd i ddechrau. Mae pawb yn caru bara banana! Ond, os ydych chi'n diflasu o fara banana, yn fy ngalluogi i awgrymu dewis arall hwyl: mae'r bara pwmpen yma'n rhydd o fraster , neu, rhowch gynnig ar y rysáit bara glaseg hwn o vegan zucchini.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Yn gyntaf, cynhesu'r popty i 350 gradd. Nesaf, paratowch sosban lwyth gyda chot o chwistrell di-ffon neu gôt ysgafn o fargarîn fegan. Gallwch hefyd wisgo'r padell ysgafn â siwgr yn ysgafn, os yw'n well gennych fara banana vegan melyn ac i roi ychydig o fraster melys braf ar y tu allan.

Crewch yr halen ynghyd â'r margarîn a'r siwgr fegan , yna cymysgwch y powdr blawd a'r pobi a soda pobi.

Unwaith y caiff y blawd ei ymgorffori'n dda, trowch i'r bananas melys, llaeth soi a fanila, gan droi i ymgorffori'n dda.

Plygwch yn ofalus yn y cnau Ffrengig, neu unrhyw gnau wedi'u torri'n fân yr hoffech eu hychwanegu.

Arllwyswch y batter i mewn i faen bara wedi'i oleuo'n ysgafn ac yn pobi am 50 munud.

Ail-argraffir y rysáit bara banana di-wy a di-laeth hwn gyda chaniatâd The Compassionate Cook Cookbook

Mwy o Ryseitiau Brecwast Llysieuol a Vegan:

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 152
Cyfanswm Fat 7 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 275 mg
Carbohydradau 21 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)