Caws Geifr Cartref Gyda Sudd Lemon

Os ydych chi eisiau gwneud fersiwn syml iawn o gaws gafr cartref, mae'r rysáit hwn gan ddefnyddio sudd lemwn a llaeth gafr yw'r un.

Mae asidedd y sudd lemwn yn tyfu'r llaeth ac yn gwneud ffurf mwdys meddal. Unwaith y bydd yr hylif (olwyn) wedi'i ddraenio i ffwrdd o'r cyrff, mae gennych fersiwn sylfaenol ond blasus o gaws gafr cartref.

Gellir defnyddio finegr Gwyn hefyd i wneud caws gafr cartref, er bod blas lemwn ychydig yn fwy pleserus yn y cynnyrch gorffenedig.

Ar gyfer y canlyniadau gorau a mwyaf cyson, dylid defnyddio diwylliant a rennet cychwynnol i wneud caws gafr cartref. Gellir prynu diwylliant cychwynnol ar-lein ac felly fe all pecynnau chwistrellu sy'n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i wneud caws gafr.

Ar ôl i'r caws gael ei wneud, gallwch ychwanegu perlysiau, sbeisys neu garlleg i wella'r blas.

Cyn i chi ddechrau, mae'n bwysig casglu'r offer y bydd ei angen arnoch fel pot anadweithiol (di-staen neu ceramig) ond nid alwminiwm y bydd ei fetel yn mynd i mewn i'r llaeth. Gwnewch yn siŵr fod eich offeryn cyffwrdd hefyd yn anadweithiol (pren neu ddwyn di-staen).

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Gwresogwch y llaeth mewn araf mewn dur di-staen neu pot arall nad yw'n anweithredol ar y stôf nes ei fod yn cyrraedd 180 F i 185 F (defnyddiwch thermomedr). Dylai swigod cudd fod yn ffurfio a bydd yr wyneb yn edrych yn ewynog. Diffoddwch y gwres.
  2. Gan ddefnyddio llwy dur di-staen neu ddur di-staen, trowch i'r sudd lemwn a gadael i'r llaeth eistedd am 10 munud. Dylai'r llaeth guro a dod ychydig yn fwy trwchus ar yr wyneb.
  3. Llinellwch colander gyda dwy haen o geesacloth llaith. Arllwyswch y llaeth yn syth yn y cawsecloth, yna casglwch y cawscwl i fyny o gwmpas y cyrdiau a'i glymu i mewn i fwndel. Mae band rwber neu geifr cigydd hefyd yn ffordd dda o ddal y cawscloth gyda'i gilydd ar y brig.
  1. Rhowch y bwndel dros pot neu jar fel y gall yr hylif ddiflannu. (Gallwch chi wneud hyn trwy atodi'r bwndel i lwy bren neu ladell a gosod y llwy dros ben y pot.)
  2. Gadewch i'r caws ddraenio am o leiaf 1 1/2 awr. Taniwch y bwndel a throsglwyddo'r caws i bowlen. Ewch â halen a / neu gynhwysion eraill i flasu.
  3. Defnyddiwch eich dwylo i batio a siâp y caws i olwyn neu log bach. Gallwch chi hefyd ddefnyddio torrwr cwci fel mowld i siâp y caws.
  4. Fel arfer, mae blas a gwead y caws yn gwella ychydig os ydych chi'n ei oeri am ychydig oriau cyn ei weini.
  5. Dylai'r caws gafr aros yn ffres yn yr oergell am wythnos.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 77
Cyfanswm Fat 4 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 12 mg
Sodiwm 90 mg
Carbohydradau 7 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 4 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)