Cheddar Bacon Puffs

Pigau caws caws a mochyn yw'r pwdiau caws bach hynod gyda llawer o flas. Eu coginio ar gyfer byrbryd parti neu deulu. Byddant yn cael eu gwerthfawrogi!

Nid yw'r puffs caws yn anodd eu gwneud yn dilyn y camau isod. Sicrhewch fod yr holl gynhwysion ac offer yn barod ac y dylai'r paratoad fod yn gig.

Bydd angen cymysgydd sefyll neu gymysgydd trydan â llaw ar gyfer y rysáit hwn.

Un peth gwych arall am y rhain yw eu bod yn rhewi'n dda. Dim ond ailgynhesu nhw mewn ffwrn 350 F.

Gweld hefyd
Pwff Caws Cyw iâr a Havarti

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Llinellwch ddwy daflen pobi gyda phapur parch neu fatiau pobi silicon. Rhowch o'r neilltu.
 2. Cynhesu'r popty i 400 F.
 3. Mewn sosban cyfrwng, cyfunwch y dŵr, llaeth neu hufen ysgafn, halen a menyn. Rhowch dros wres uchel a choginiwch, gan droi, nes bod menyn yn toddi. Dewch i ferwi.
 4. Gyda llwy bren, trowch y blawd i gyd ar unwaith. Parhau i droi nes bod y toes yn gadael ochrau'r sosban ac yn ffurfio bêl.
 5. Trosglwyddwch y toes poeth i bowlen gymysgedd fawr neu bowlen o gymysgedd stondin gydag atodiad padlo. Gadewch i'r toes orffwys am 2 funud.
 1. Rhowch y toes poeth ar gyflymder isel am 1 funud. Yn gyflym (felly ni fydd yr wy yn dechrau coginio pan fydd yn taro'r toes poeth) yn curo yn yr wy cyntaf, gan guro nes ei gymysgu'n llwyr i'r toes. Parhewch i guro yn yr wyau sy'n weddill, un ar y tro, gan guro'n dda ar ôl pob ychwanegiad.
 2. Curwch yn y caws, cig moch, cayenne, a phupur du ffres. Parhewch i guro nes bod y toes yn llyfn ac wedi'i gymysgu'n dda.
 3. Gan ddefnyddio mesur llwy fwrdd neu sgwrs cwci bach, gollwng y toes ar y taflenni pobi ar y palmant. Gyda bysedd gwlyb, llyfnwch unrhyw frigiau ar ben y tomenni o toes. Os bydd brigau yn cael eu gadael, maent yn tueddu i or-lynu neu losgi.
 4. Gwisgwch y puffs am tua 20 i 22 munud, hyd yn hynod o fwyn ac yn frown euraid.
 5. Gweini'n gynnes neu oergell neu eu rhewi mewn cynwysyddion storio neu fagiau storio bwyd plastig. Ailhewch yn y ffwrn am 350 F tan boeth.
 6. Mae'n gwneud tua 3 dwsin o fwd caws, yn dibynnu ar faint.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Crispy Parmesan Wafers Dau Ffordd, gydag Amrywiadau

Rysáit Twists Caws Cheddar

Madarch Cranc-Stwffio

Pencillys Pizza Roll y Crescent

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 74
Cyfanswm Fat 6 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 38 mg
Sodiwm 104 mg
Carbohydradau 3 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)