Rolliau Gwanwyn Tofu Vegan

Rholiau gwanwyn llysieuol a glaseg gyda thofu, llysiau a nwdls edau ffa. Os hoffech chi gyflwyno rholiau gwanwyn Thai neu Fietnameg iach, rhowch gynnig ar y rysáit hawdd hwn ar gyfer rholiau gwanwyn tofu llysieuol. Fe allech chi ddefnyddio basil neu rywfaint o berlysiau ffres rydych chi'n eu hoffi yn hytrach na mintys ffres: mae basil ffres neu hyd yn oed cilantro yn dda mewn rholiau gwanwyn, neu, yn defnyddio cyfuniad o unrhyw berlysiau ffres sydd gennych wrth law.

Peidiwch byth â gwneud rholiau gwanwyn yn y cartref o'r blaen? Nid oes angen eich dychryn: mae'n debyg ei bod yn haws nag yr ydych chi'n meddwl. Os oes angen rhywfaint o help ychwanegol arnoch, gallwch hefyd ddysgu sut i lapio rholiau gwanwyn trwy ddilyn y cyfarwyddiadau cam wrth gam hyn ar gyfer lapio rholiau gwanwyn yma. Neu, am rywbeth ychydig yn wahanol, rhowch gynnig ar y rholiau gwanwyn hwn o arddull Thai .

Mae'r rysáit hon yn y llys gwanwyn tofu yn llysieuol a llysieuol, ac ar yr amod eich bod yn defnyddio edau ffa neu nwdls reis ac yn cyfnewid y saws soi ar gyfer tamari neu nama shoyu heb glwten, mae'n rhydd o glwten hefyd (er nad yw byth yn brifo i wirio'r rhestr cynhwysion ar eich deunydd lapio papur papur reis a bod nwdls eich edau ffa 100% yn siŵr eu bod yn rhydd o glwten os oes angen).

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Yn gyntaf, paratowch eich tofu trwy ei wasgu'n dda. Ddim yn siŵr sut i wneud hynny? Gweler y canllaw hwn: Sut i bwyso tofu i ddysgu sut i bwyso tofu, felly mae'n amsugno'r uchafswm o flas wrth ei goginio.
  2. Torrwch y tofu dan bwysau yn stribedi tenau. Cynhesu'r saws soi, olew olewydd, olew sesame a sinsir mewn sgilet a saute y tofu am 5-7 munud, hyd nes ei fod yn ysgafn. Tynnwch o'r sosban a'i osod ar dywelion papur er mwyn caniatáu i chi ddraenio'n llwyr (nid ydych chi eisiau unrhyw leithder ychwanegol yn eich rholiau tofu gwanwyn).
  1. Mewn powlen fawr, tosswch y tofu ynghyd â'r bresych, moron, a nwdls.
  2. Mynnwch y deunydd lapio gwanwyn mewn dwr cynnes hyd nes y bydd yn feddal ac yn hyblyg ar y tro.
  3. Rhowch 2 i 3 llwy fwrdd o'r cymysgedd tofu a llysieuol ar wrapwr unigol, yn llorweddol ac ychydig yn is na'r canolbwynt, fel yn yr arddangosiad ffotograff yma .
  4. Rhowch ddwy neu dri mintyn ar ben y llenwad a chludwch eich rholiau gwanwyn . Gweini gyda saws dipio rholio gwanwyn : mae gwisgo cnau cnau Thai sbeislyd neu saws chili Thai melys yn rhai dewisiadau poblogaidd o ran sawsiau dipio rholio gwanwyn.