Coctelau Syrupen Orgeat

Mae surop Orgeat ( pronounced "or-zat" ) yn surop nad yw'n alcoholaidd o almon a ddefnyddir yn gyffredin mewn tiki a choctel clasurol, yn fwyaf arbennig yn Mai Tai. Mae'r surop hufenog ac opales yn cael ei wneud fel arfer allan o almonau , dŵr, siwgr a rhosyn neu ddŵr blodau oren. Yn wreiddiol, fe'i gwnaed o gymysgedd almwn haidd. Mae hyn yn cysylltu â'i darddiad yn Lladin, lle mae'r term orgeat yn cyfieithu fel haidd.

Unwaith y darganfuwyd bod yr almonau'n caniatáu i'r surop gynyddu mwy o flas, cafodd yr haidd ei ollwng. Er bod surop orgeat yn unigryw, gallwch ei ddisodli â surop almon fel ei dirprwy agosaf.

Coctelau Syrupen Orgeat

Mae surop Orgeat ar gael ar-lein ac mewn siopau hylif. I'r rhai sy'n dylunio bar "clasurol", mae orgeat yn gymysgydd hanfodol i'w gael mewn stoc.

Orgeat mewn Diwylliannau Eraill

Mae llawer o ddiwylliannau amrywiol yn defnyddio fersiwn o surop orgeat - mae'r Eidalwyr yn yfed orzata , mae'r Groegiaid yn defnyddio soumadha , a'r rhai yn Tunisia a Libya yn dathlu priodasau a phartïon ymgysylltu â rozata oer.

Mewn gwirionedd, mae'r rozata yn symbol o hapusrwydd, llawenydd a phwrdeb oherwydd ei liw gwyn a blas ffres ffres.

Daw llawer o'r fersiynau amrywiol hyn mewn sawl blas fel almon, banana, mango a pistachio traddodiadol. Yn syndod, mae'r diod Fenisaidd, horchata, yn debyg ac yn cael ei wneud o almonau daear, hadau sesame, reis, haidd, tigernuts neu hadau melon. Mae surop Orgeat hefyd wedi cael ei ddefnyddio fel melysydd cyfoethog mewn diodydd nad ydynt yn alcohol, fel lemonêd a phic ffrwythau. Mae hyd yn oed ryseitiau ar gyfer llenwadau cist, melys, a choffi yn cymysgu'n dda gyda surop orgeat.

Gwnewch It From Scratch

Os ydych chi'n teimlo'n greadigol, gallwch wneud surop orgeat eich hun gartref. Mae hon yn ffordd berffaith o reoli faint o siwgr a blas sy'n mynd i mewn i'ch coctel. Defnyddiwch brosesydd bwyd neu gymysgydd i ddechrau, a gwnewch yn siŵr eich bod yn cael strainer a jar â cheesecloth i gwblhau'r broses.

Yn syml, casglwch gynhwysion fel almonau wedi'u sleisio'n amrwd, dŵr, siwgr cwn, ffod, a dŵr blodau oren. Gellir dod o hyd i ddŵr blodau oren mewn potel bach mewn siopau groser a gwirod. Fe'i defnyddir yn aml mewn bwyd Ffrangeg a Dwyrain Canol ac mae'n cynnig llawer o ddefnyddiau ar gyfer persawr cosmetig, dibenion meddyginiaethol, a'r byd coginio.