Plaen Iogwrt a Syml

Mae iogwrt plaen yn Staple Bwysig yn y Deiet Twrcaidd

Rwy'n siŵr eich bod wedi clywed llawer o stori am hen bobl yng nghanolbarth Asia sy'n byw'n dda i mewn i'w cannoedd. Mae eu hirhoedledd yn aml yn gysylltiedig â'u diet, ac yn fwy penodol gyda'u bwyta'n rheolaidd o iogwrt .

Mae stwffwl yn y diet o bobl ddynadig, herding hanesyddol, yn iogwrt yn elfen bwysig yn y diet Twrcaidd modern hefyd. Mae iogwrt plaen yn un o'r cynhwysion mwyaf cyffredin mewn bwyd Twrcaidd ac yn cael ei fwyta bron bob dydd.

Mewn gwirionedd, gall teulu o bedwar ar gyfartaledd ddefnyddio hyd at ddeg punt neu bum cilogram o iogwrt yr wythnos.

Nid yw'n syndod. Mae iogwrt yn bresennol bron i bob pryd, fel byrbryd, pwdin a hyd yn oed fel yfed. Er enghraifft, fe'i defnyddir fel dysgl brig neu ochr ochr â llawer o brif gyrsiau poeth, fel sbigoglys Twrci a stew tomato a sgwash haf wedi'i stwffio .

Anogir plant a babanod ifanc i fwyta iogwrt cymysg â mêl, siwgr neu warchodaeth ffrwythau. Mae iogwrt hefyd yn cael ei ddefnyddio fel sylfaen ac yn drwchus ar gyfer cawlau Twrcaidd megis 'yayla çorbası' (YAI'-lah chor-BAH'-suh) neu gawl dôl yr ucheldir .

Mae iogwrt wedi'i ffrydio, sy'n debyg i iogwrt Groeg, yn aml yn cael ei gymysgu â llysiau a llysiau amrywiol fel y gallai eraill ddefnyddio mayonnaise. Mae dysgl blasus neu 'meze' Twrcaidd da yn dail purslane gyda iogwrt a garlleg . Mae iogwrt a ffrwythau, ynghyd â ceirch neu fyilix, hefyd wedi dod yn boblogaidd wrth frecwast yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae 'Ayran' (ai-RAHN '), diod adfywiol wedi'i wneud gyda iogwrt plaen, dŵr oer iâ, a halen yn wirioneddol adfywiol ar ddiwrnod poeth yr haf ac mae'n ddewis maethlon, maethlon i cola wrth fwyta bwyd cyflym fel peliau cig wedi'u rhewi, neu 'köfte' (kuf-TAY ') .

Mae ayran wedi'i becynnu ymlaen llaw yn cael ei werthu yn union nesaf i'r diodydd meddal carbonedig yn y rhan fwyaf o fwytai a siopau.

Mae ayran traddodiadol yn cael ei wasanaethu o 'yayık' pren (yai-UK '), tap tap cas gul yn gorwedd yn llorweddol. Yma, mae'r cynhwysion yn cael eu cysgodi gyda'i gilydd trwy droi'r yayık yn gyflym yn ôl ac ymlaen nes bod y ayran yn dod yn ysgubol.

Gwneir iogwrt traddodiadol mewn potiau clai coch, ac mae llawer o deuluoedd yn dal i wneud eu hunain bob dydd gan ddefnyddio diwylliant iogwrt a llaeth ffres. Mae pob un o'r archfarchnadoedd yn cario brandiau wedi'u cynhyrchu mewn tiwbiau plastig cyfoes hyd at 5 cilogram.

Rydw i wedi meithrin cymaint o werthfawrogiad am iogwrt plaen bod gen i amser caled bellach yn bwyta'r mathau melys, ffrwyth, er eu bod hefyd ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd trefol. Mae iogwrt twrcaidd mor gyfoethog ac yn hufenog, mae'n debyg iddo fod hufen sur.

Mae rhai mathau'n cael eu gwerthu gydag haen drwchus o hufen neu groen ar y brig, o'r enw 'kaymak.'

Beth i'w wneud gyda iogwrt plaen

Ydych chi'n crynhoi pan fydd rhywun yn sôn am iogwrt plaen, neu a ydych chi ddim ond yn gwybod beth i'w wneud ag ef? Os yw naill ai'n wir, mae'n bryd ailystyried.

Mae cymaint o bethau blasus y gallwch eu gwneud gyda iogwrt plaen, byddwch chi'n wirioneddol synnu. Rydw i wedi cymryd fy ysbrydoliaeth o fwyd rhanbarthol Twrcaidd ac wedi dod o hyd i lawer o ffyrdd blasus a diddorol o fwyta iogwrt plaen (heb ysgubo!), Yn ogystal â llawer o ffyrdd i'w ymgorffori mewn prydau eraill i'w gwneud yn fwy blasus ac yn fwy maethlon nag erioed.

Syniadau Dipiau Iogwrt Hawdd

Anghofiwch y dipiau calorïau trwm, uchel a wyddoch chi! Mae iogwrt plaen yn ganolfan wych i wneud dipiau ar gyfer sglodion a llysiau. Mae'n llawer is mewn braster a chalorïau nag unrhyw beth â mayonnaise neu hufen sur, ond yr un mor hufenog a blasus pan fyddwch chi'n ychwanegu gwahanol berlysiau a sbeisys.

Defnyddiwch iogwrt plaen isel neu heb fraster a chig llysiau amnewid ar gyfer sglodion ac mae gennych fyrbryd gwirioneddol iach, braster isel a calorïau! Bydd eich teulu, ffrindiau a gwesteion yn eich caru chi amdano!

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer dipiau iogwrt:

 1. Y ffordd gyflymaf, hawsaf o wneud iogwrt defnyddio dipiau yw cymysgu gwisgo salad powdr gyda iogwrt strained neu Groeg. Mae mathau eidaleg a garlleg a llysiau yn gweithio'n dda iawn.

  Peidiwch â chwistrellu yn y powdwr gyda gwisg gwifren i flasu. Gallwch ei gwneud mor gryf neu'n ddiflas ag y dymunwch, dim ond addaswch faint o bowdwr rydych chi'n ei gymysgu ynddo.

  Mae gan y dresin salad yr halen a'r sbeisys sydd eu hangen arnoch, felly does dim rhaid ichi ychwanegu unrhyw beth arall. Gadewch i'r dipiau eistedd am ychydig funudau yn yr oergell cyn i chi ei wasanaethu i roi amser y blasau i gydweddu.
 2. Y ffordd nesaf yw paratoi dip gyda iogwrt i gymysgu'r sbeisys a'r perlysiau eich hun. Sbeisys sych yw'r hawsaf. Powdwr garlleg, ffrwythau nionynyn, blagiau persli, oregano, basil, dill, paprika, halen seleri - unrhyw beth yr hoffech chi.

  Arbrofi i ganfod beth sy'n gweithio orau i chi. Os ydych chi'n teimlo bod angen mwy o gorff ar y dip, chwistrellwch mewn llwy de neu ddau o olew olewydd! Peidiwch ag anghofio y halen a'r pupur i flasu.
 1. Os oes gennych brosesydd bwyd neu gymysgydd sy'n gallu pure, gallwch gael hyd yn oed yn fwy creadigol. Rwy'n cymysgu mewn pethau fel garlleg ffres, pupur coch neu wyrdd (mae'r rhain yn gwneud dipiau lliw, caws feta a pherlysiau ffres rhyfeddol fel dill, mintys, berslyd a chives. Dim ond pure i ffwrdd!

  Wrth ychwanegu llysiau ffres, cofiwch - ychydig yn mynd yn bell. Os byddwch chi'n ychwanegu gormod, bydd eich dip yn rhy ddyfrllyd. Mae un neu ddau darn o bupur, ewin o garlleg neu sbrigyn o berlysiau fesul cwpan o iogwrt yn ddigon. Unwaith eto, peidiwch ag anghofio y halen a'r pupur i flasu.