Crempogau Siocled Poeth Peppermint

Rydyn ni'n caru'r cyfuniad blas clasurol o siocled tywyll a phupur, yn enwedig yn ein siocled poeth . Does dim byd yn debyg i siocled cynnes, cyfoethog a mintys trwm i ddisglair eich diwrnod. Felly beth am ddechrau eich diwrnod ar y droed dde? Ar gyfer y mashup pwdin brecwast yn y pen draw, mae'r pryd hwn yn cymryd pob blas o siocled poeth mochyn a'u cymhwyso i gacennau creigiau tendr a llaith . Mae'r batter yn forgiving syml, gyda powdwr coco yn gwneud y crempogau yn frown dwfn. Mae saws siocled yn sefyll ar gyfer syrup, a sglodion siocled, marshmallows bach, a candy mintys wedi'u malu yn cymryd y pryd cyfan i'r lefel nesaf.

Cadwch y crempogau mewn ffwrn isel neu dan dywel cegin drwchus wrth i chi eu gwneud i'w cadw'n gynnes. Os nad oes gennych saws siocled yn ddefnyddiol, gwnewch eich hun trwy doddi 1/2 cwpan sglodion siocled semi-melys ac ychwanegu llaeth neu hufen cynnes nes i chi gyrraedd y cysondeb dymunol.

Mae Cacennau Cacennau Siocled Peppermint hefyd yn gwneud pwdin gyflym a blasus os nad oes gennych yr amser na'r egni i wneud cacen siocled cyfan . Mae'n hawdd gwneud digon yn unig heb lawer o arian dros ben i'ch twyllo'r diwrnod wedyn!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Mewn powlen gymysgedd fechan, cyfunwch y blawd, powdwr coco, siwgr, soda pobi a halen. Cymysgwch yn dda.
  2. Mewn powlen gymysgu cyfrwng, cyfunwch y llaeth, wy, olew canola, a detholiad moch (os yw'n defnyddio). Cymysgwch yn dda.
  3. Ychwanegwch y cynhwysion sych i'r cynhwysion gwlyb a'u cymysgu nes eu cyfuno. Bydd y gymysgedd yn lwmp.
  4. Gwreswch sgilet fawr dros wres canolig. Unwaith y bo'n boeth, ychwanegwch 1 llwy de o'r menyn a gadewch iddo doddi, cotio'r sosban. Ychwanegwch oddeutu 1/4 cwpan o fwyd i ffurfio crempog. Ailadroddwch 1 a 3 mwy o weithiau, gan ddibynnu ar faint y sgilet, a gofodwch y crempogau yn gyfartal ar wahân heb gyffwrdd.
  1. Gadewch i goginio am 1 i 2 funud, neu hyd nes bod yr ymylon yn cael eu gosod a swigod wedi ffurfio ar frig y crempog ac yn dechrau pop. Troi a choginio 1 i 2 funud arall, neu hyd nes ei goginio. Cadwch grawngenni yn gynnes o dan dysgl gegin neu mewn ffwrn gwres isel.
  2. Ychwanegu llwy de o fenyn arall a'i ailadrodd nes bod yr holl fatri wedi'i goginio.
  3. I wasanaethu, trowch at bob pentwr o gremacgau cynnes gyda saws siocled, sglodion siocled, marshmallows bach, a candy mintys.