Crepes Ham a Asparagws Gyda Chaws Parmesan

Gwnewch y crepes hyn am brunch, cinio neu ginio arbennig. Mae'r crepes yn ffordd wych o ddefnyddio ham ar ôl, ond mae croeso i chi ddefnyddio ham deli os dyna beth sydd gennych chi.

Os oes angen i chi dorri corneli, defnyddiwch eich hoff frand o saws Alfredo yn lle'r saws caws Parmesan cartref.

Cynllunio i wneud y batri crepe o leiaf awr ar y pryd, neu oergell y batter am hyd at 24 awr.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Crepes

 1. Mewn cymysgydd, cyfunwch y 2 wy, llaeth cwpan 3/4, 1/2 cwpan o flawd, 2 llwy fwrdd menyn wedi'i doddi, 1/2 llwy de o halen, a sesni tyfu Cajun neu paprika, os yw'n defnyddio. Cymysgu nes yn llyfn.
 2. Rhewewch y batter am o leiaf 1 awr neu dros nos.

Llenwi

 1. Torrwch y ham mewn dis bach neu ei dorri'n denau. Rhowch o'r neilltu.
 2. Ffwrn gwres i 500 F
 3. Rhowch y asparagws a'i rinsio. Sych gyda thywelion papur.
 4. Trowch asbaragws gydag olew olewydd neu olew olewydd gyda lemwn ffres i wisgo'n drylwyr. Trefnwch mewn un haen mewn dysgl pobi bas; rhostio am 10 munud.
 1. Tynnwch y llongau asbaragws i blât a'u neilltuo i oeri.

Saws

 1. Mewn sosban cyfrwng dros wres canolig, sawwch y winwnsyn mewn 3 llwy fwrdd o fenyn nes ei fod yn dendr. Ychwanegwch y garlleg a phupur coch coch wedi'i dorri a saute am 1 munud yn hirach. Ewch â blawd nes ei gymysgu. Parhewch i goginio am 2 funud, gan droi'n gyson.
 2. Ychwanegwch y llaeth i'r cymysgedd roux yn raddol, gan droi'n gyson. Ychwanegwch 1/2 llwy de o halen, y pupur, y persli, a'r caws Parmesan wedi'i dorri. Parhewch i goginio, gan droi, nes ei fod yn fwy trwchus.
 3. Gosodwch ddysgl pobi 9-wrth-13-wrth-2-modfedd.
 4. Ffwrn gwres i 350 F
 5. Rhowch crepe ar blât mawr. Trefnwch rywfaint o ham a 3 i 4 sgorr o asbaragws ar ganol y crepe. Llwygwch tua 2 llwy fwrdd o saws dros y ham ac asbaragws; rholio neu blygu fel y dymunir. Ailadroddwch gyda'r crepes sy'n weddill a'u llenwi.
 6. Trefnwch y crepes llawn yn y dysgl pobi paratoi; tywallt saws sy'n weddill drostynt.
 7. Chwistrellwch â chaws Parmesan mwy trawiadol.
 8. Bacenwch yn y ffwrn wedi'i gynhesu nes boeth ac yn wych.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 501
Cyfanswm Fat 29 g
Braster Dirlawn 14 g
Braster annirlawn 11 g
Cholesterol 206 mg
Sodiwm 961 mg
Carbohydradau 41 g
Fiber Dietegol 5 g
Protein 21 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)