Cwcis Siapan Baton Almond Moroco gyda Hadau Sesame

Mae nifer o ryseitiau cwci Moroco yn galw am past almond gyda dw ^ r blodau oren ac yn aml yn gweithio yn cinnamon. Mae'r fersiwn poblogaidd hon yn cynnwys past almond wedi'i amgáu mewn toes crwst ac yna'n cael ei rolio i siâp baton neu sigarét. Mae hadau sesame aur heb eu magu yn addurno'r pennau ac yn ychwanegu blas a gwead mwy traddodiadol.

Mae'r cwcis yn storio'n dda mewn cynhwysydd awyren am hyd at bythefnos, ond efallai y byddwch am eu rhewi yn lle hynny. Hefyd ceisiwch Kaab el Ghaza l, cwci pas past almond wedi'i lapio mewn crwst.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y toes. Rhowch y creme fraiche a'r halen mewn powlen fawr ac ychwanegu digon o flawd i wneud toes cadarn ond hawdd ei reoli; gliniwch nes yn llyfn. Rhannwch y toes yn ddau, gorchuddiwch â phlastig a'i neilltuo i orffwys am 30 munud tra byddwch chi'n gwneud y pas almon. (Ar ddiwrnod cynnes iawn efallai y byddwch am orffwys y toes yn yr oergell.)

Gwnewch llenwi y pas almon . Trowch yr almonau trwy grinder cig ddwywaith i wneud past (neu ddefnyddio prosesydd bwyd i'w malu mor fanwl â phosibl, i'r pwynt y mae'r briwsion yn cwympo at ei gilydd a gellir eu gwasgu a'u mowldio gyda'i gilydd).

Trosglwyddwch y almonau daear i bowlen fawr ac ychwanegwch y siwgr, sinamon, gum arabig, menyn, dŵr blodau oren a melyn wy. Defnyddiwch eich dwylo i gymysgu'r cynhwysion yn gyfartal a chliniwch sawl gwaith i wneud past mowldadwy. Siapwch y pas almon mewn cofnodau bysedd tenau.

Siâp y cwcis. Llwch arwyneb gwaith llwch â blawd yn ysgafn a rhowch un dogn o toes i mewn i betryal tenau papur. Llinellwch rai o'r logiau pasiau almon yn olynol ar hyd un ymyl y toes, gan bwyso'r logiau at ei gilydd i ymuno â nhw i mewn i un rholio hir o past. Plygwch ymyl y toes dros y pas almon i guddio, gan wasgu ymyl y toes i selio. Defnyddiwch gyllell sydyn, hir i'w dorri'n ofalus ar hyd ymyl y cwci wedi'i lapio i'w wahanu o'r toes wedi'i rolio, yna torri hyd hir y past almond wedi'i lapio i mewn i batons bach am hyd eich bys bach. Archwiliwch bob cwci er mwyn sicrhau bod y toes wedi'i selio o gwmpas y past (pwyso neu rolio'r cwci yn ôl ac ymlaen i selio os oes angen) yna ailadroddwch gyda'r past a'r toes sy'n weddill.

Addurnwch a gwisgo'r cwcis. Cynhesu'ch popty i 350 ° F (180 ° C). Llinellwch daflen pobi mawr gyda phapur darnau. Rhowch ben pob cwci yn y gwyn wy ac yna yn y hadau sesame. Rhowch y chwistrelliad ar ochr y siamb ar y sosban pobi, gan adael ystafell ychydig rhwng cwcis. Gwisgwch y cwcis hyd nes y bydd yn gadarn ac yn ysgafn, tua 15 munud, ond gwyliwch yn ofalus gan y dylent barhau'n ddal ac na chaniateir iddynt droi euraid. Tynnwch i rac i oeri yn gyfan gwbl cyn ei storio mewn cynhwysydd carthffosydd.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 151
Cyfanswm Fat 10 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 17 mg
Sodiwm 165 mg
Carbohydradau 11 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 5 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)