Halwa Chebakia: Cwcis Sesame Moroccan gyda Mêl

Mae Halwa Chebakia (weithiau'n sillafu chebbakia neu shebakia) yn cwci sesame Moroco sy'n cael ei siâp i mewn i flodau, wedi'i ffrio ac yna wedi'i orchuddio â mêl. Fe'i gelwir hefyd yn mkharka , fel arfer fe'i gwasanaethir yn ystod Ramadan ac am achlysuron arbennig.

Mae Chebakia yn cymryd llawer o amser i'w wneud. Mae'r rhan fwyaf o ferched Morocoidd yn cael help gan chwaer, mam neu ffrind am baratoi swm mawr. Gwnewch yn siŵr gweld y tiwtorial llun Sut i Wneud Chebakia os nad ydych erioed wedi eu gwneud nhw o'r blaen.

Dyma rysáit fy nghwaer-yng-nghyfraith. Rydw i wedi lleihau ei symiau arferol erbyn hanner i wneud y swp yn fwy hylaw i'r rhai sy'n coginio ar eu pennau eu hunain.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Hadau Sesame Tost ar gyfer y Chebakia

 1. Cyn amser, dewiswch yr hadau sesame i gael gwared ag unrhyw falurion.
 2. Lledaenwch nhw mewn sosban pobi a thostwch y sesame mewn ffwrn 400 F (200 C) am 10 i 15 munud, neu hyd nes bod hadau sesame'n blasus a chnau bach.
 3. Gadewch iddyn nhw oeri'n drylwyr, ac yna storio mewn cynhwysydd dwfn tan yn barod i'w ddefnyddio.

Gwnewch y Dafarn Chebakia

 1. Mellwch un bowlen o sesame tost mewn prosesydd bwyd nes ei fod yn troi powdr. Cadwch eich malu nes bydd y powdwr yn ddigon llaith i wasgu neu becyn.
 1. Cymysgwch y sesame ddaear gyda'r blawd a chynhwysion sych eraill mewn powlen fawr.
 2. Ychwanegwch y cynhwysion sy'n weddill a chymysgwch gyda'ch dwylo i ffurfio toes. Ychwanegwch fwy o flawd os oes angen er mwyn sicrhau toes sy'n eithaf llyfn ond yn hyblyg.
 3. Cnewch y toes gyda llaw am saith i wyth munud neu mewn cymysgydd gyda bachyn toes am bedwar i bum munud.
 4. Rhannwch y toes yn bedwar dogn, siapwch bob un i mewn i dunfa esmwyth, a gosodwch y toes mewn bag plastig i orffwys am 10 i 15 munud.

Roli a Torri'r Das

Disgrifir y broses dreigl a phlygu isod, ond os nad ydych erioed wedi gwneud Chebakia, bydd o gymorth gweld y tiwtorial llun Sut i Wneud Chebakia .

 1. Cymerwch un o'r dogn o toes, a'i rhoi i drwch darn tenau o gardbord. Gwisgwch eich wyneb gwaith yn ysgafn os oes angen.
 2. Defnyddiwch dorrwr pasteiod i dorri'r toes i mewn i jrygrythri tua maint eich palmwydd.
 3. Gwnewch doriadau pedair cwmpas rhyng-hyd yn oed ym mhob petryal. Dylai'r toriadau hyn fod bron hyd y petryal, ond ni ddylent dorri i ymylon y toes. Bydd gan y petryal ganlynol bum stribed o toes ynghlwm.

Plygwch y Chebakia

 1. Cymerwch betryal, ac edafwch bys canol eich llaw dde trwy stribedi toes yn ail. Mae hyn yn galluogi'r petryal i ddringo dros eich bys.
 2. Gyda'ch llaw chwith, trowch at ei gilydd corneli allanol y toes sy'n hongian dros ben eich bys. Bydd hyn yn ffurfio canol y siâp blodau.
 3. Wrth ddal y corneli wedi'u pinio â'ch llaw chwith, caniatau i'r stribedi toes sleid i lawr oddi ar eich bys dde wrth eu troi allan yn syth o gwmpas y gyfran wedi'i blino. Trowch y corneli gyferbyn ar gau unwaith y bydd y toes yn cael ei droi y tu allan. Os gwneir yn gywir, byddwch wedi ffurfio'r toes yn siâp blodau hir.
 1. Rhowch y darn pasi o toes ar daflen pobi neu hambwrdd. Ailadroddwch y broses gyda'r jrygrylau a thunnoedd o toes sy'n weddill. Casglwch y sgrapiau toes wrth i chi weithio, mowldwch nhw gyda'i gilydd i domen, a'u dychwelyd i'r bag i orffwys cyn i chi geisio eu hanfon eto.
 2. Defnyddiwch eich holl toes yn y modd hwn. Gorchuddiwch y hambyrddau o toes plygu gyda thywel nes eu bod yn barod i ffrio.

Ffrindio'r Chebakia

 1. Cynhesu un modfedd o olew mewn padell ffrio dwfn mawr dros wres canolig.
 2. Ar yr un pryd, gwreswch y mêl bron i berwi mewn pot mawr. Pan fo'r mêl yn ysgafn ond heb ei bwlio, ychwanegwch y dŵr blodau oren i'r mêl a diffodd y gwres.
 3. Pan fydd yr olew yn boeth, coginio'r cebakia mewn sypiau. Addaswch y gwres fel bo'r angen i ffrio'n raddol bob swp o gebakia i liw brown canolig. Dylai hyn gymryd tua 10 munud os yw'r olew yn y tymheredd cywir. Os yw'r olew yn rhy boeth, bydd y chebakia yn lliwio'n gyflym ond ni fydd y tu mewn yn cael ei goginio.

Chwalu'r Chebakia mewn Mêl

 1. Pan gaiff y cebakia eu coginio i frown canolig euraidd, defnyddiwch llwy slotio neu strainer i'w trosglwyddo o'r olew yn uniongyrchol i'r mêl poeth. Gwthiwch yn ofalus ar y chebakia i'w toddi yn y mêl, a chaniatáu iddynt drechu am 5 i 7 munud. Byddant yn troi lliw ambrog cyfoethog wrth iddynt amsugno'r mêl. Yn y cyfamser, gallwch ddechrau ffrio amrywiaeth arall o gwcis. ( Nodyn: Y hiraf y byddwch chi'n cwympo'r chebakia, y mêl y byddant yn ei amsugno, a'r gwanach a'r llai brawychus a wnânt. Mae pa mor hir y byddant yn eu hongian yn fater o ddewis personol. Fodd bynnag, cabakia lliw sydd yn y pen draw yn colli eu cotio sgleiniog.)
 1. Pan fydd y chebakia wedi gorffen yn sychu, tynnwch nhw o'r mêl i strainer neu colander, a'u caniatáu i ddraenio am ychydig funudau yn unig.
 2. Trosglwyddwch nhw yn ofalus wrth fynd yn boeth i fflat neu hambwrdd mawr, a chwistrellu'r canolfannau gyda sesame. Wrth i chi orffen torri sachau eraill o chebakia yn y mêl, dylech ddraenio a'u hychwanegu at y platyn mewn twmpat, gan gasglu pob swp gyda sesame. (Sylwer: Os yw'r mêl yn oeri ac yn ei drwch cyn i chi orffen gwneud y cwcis i gyd, ail-gynhesu'n fyr dros wres canolig-isel. Gellir gwneud hyn hyd yn oed os yw rhywfaint o gebakia yn y pot).

Storio a Gwasanaethu'r Chebakia

Gadewch i'r cebakia fod yn oeri am sawl awr cyn eu rhoi mewn cynhwysydd dwfn i'w storio. Byddant yn cadw tymheredd yr ystafell am fis neu fwy, a byddant yn rhewi'n dda am bedwar neu bum mis.

Gweini chebakia gyda harira , yn ostar ar gyfer Ramadan, neu gyda the neu goffi.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 2604
Cyfanswm Fat 207 g
Braster Dirlawn 19 g
Braster annirlawn 142 g
Cholesterol 41 mg
Sodiwm 382 mg
Carbohydradau 203 g
Fiber Dietegol 6 g
Protein 8 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)