Cynghorau a Chynghorion Coginio Garlleg

Y lleiaf rydych chi'n torri garlleg, y cryfach yw'r blas

Cynghorau a Chynghorion Coginio Garlleg

Credwch ef neu beidio, mae un ewin garlleg amrwd, wedi'i glustnodi'n fân neu ei wasgu'n rhyddhau mwy o flas na dwsin o ewin cyfan wedi'i goginio.

Pan fo ewin garlleg yn cael ei goginio neu ei bobi'n gyfan gwbl, mae'r blas yn gymysgedd i flas melys, bron cnau bach sy'n debyg iawn i unrhyw fath o ysgogiad. Mae'r blas cnau hwn yn gwneud ychwanegiad rhyfeddol o bwdinau, fel brownies neu hyd yn oed hufen iâ.

Mae gan ewinau wedi'u coginio, wedi'u cyfangi, heb eu plannu, yn prin o unrhyw arogl o gwbl, tra bod garlleg amrwd yn y blas cryfaf.Wrth sauteu garlleg, byddwch yn ofalus iawn i beidio â'i losgi. Mae'r blas yn troi'n chwerw, a bydd yn rhaid ichi ddechrau drosodd.

Mae yna lawer o wasgell garlleg ar gael ar y farchnad, ond mae'n well gennyf yn bersonol. Dyma frenhines yr holl garcharorion garlleg yn fy marn fach, ac er y gall fod yn costio $ 10-15 i chi, mae'n anffafriol, yn ogystal â phleser i'w ddefnyddio a'i lân.

Os oes gennych chi wasg garlleg dda, does dim rhaid i chi hyd yn oed golli ewinau garlleg cyn ei wasgu, a all fod yn arbedwr gwych. Rhowch yr ewin heb ei ddarlledu yn y cawod offeryn, gwasgwch a chwistrellwch y croen sydd ar ôl yn y ceudod.

Mae rheol hawdd i'w gofio ynglŷn â phwysau blas garlleg yw: Y llai rydych chi'n ei dorri, y cryfach yw'r blas. Mae torri'n fân a / neu wasgu ewin yn amlygu mwy o arwynebau i'r awyr, gan achosi adwaith cemegol i gynhyrchu arogl cryf a blas cryf.

Mwy am Garlleg:

• Cynghorau a Chynghorion Coginio Garlleg
Dewis a Storio Garlleg
Pam mae arogl garlleg?
Hanes Garlleg