Cynghorion ar Storio Bagel a Slicing

Mae Keeping Bagels Fresh Is Easy

Mae Bagels mor hollol yn yr Unol Daleithiau y gellir eu darganfod yn ffres, wedi'u rheweiddio neu eu rhewi yn siop groser pawb, yn ogystal ag mewn pobi ar draws y wlad. Ond cyn yr Ail Ryfel Byd, roeddent yn weddol anhysbys yn America, ac eithrio yn Ninas Efrog Newydd. Maent yn dod o Wlad Pwyl ac maent yn rhan o'r traddodiad coginio Iddewig. Gwnaethpwyd golwg gynnar ar yr Ochr Dwyrain Isaf yn Efrog Newydd ddechrau'r 20fed ganrif.

Ond hyd tua 1950, nid oeddent yn hysbys iawn mewn mannau eraill. Yna maent yn ffinio i'r olygfa, ac mae'r gweddill yn hanes. Pwy nad yw'n caru bagel tost wedi'i lwytho â chaws hufen?

Storio Bagel

Defnyddio bageli ffres yn gyflym oherwydd eu bod yn sychu ac yn caledu o fewn ychydig ddyddiau. Storio bageli wedi'u hoeri yn gyfan gwbl ar dymheredd ystafell mewn bagiau plastig neu eu rhewi ar unwaith. Mae rheweiddio mewn gwirionedd yn eu gwneud yn mynd yn gyflymach. Adnewyddwch y bageli trwy wlychu ychydig yn y tu allan - mae tywel papur llaith yn gweithio'n dda - ac yn pobi am 350 F am 10 munud.

Bydd bageli wedi'u rhewi yn cadw am dri i bedwar mis mewn bag awyr yn y rhewgell yn 0 F. Cynhwyswch bageli ffres bron bob amser cyn rhewi. Nid oes angen dadlau bagiau wedi'u rhewi cyn tostio.

Sut i Dacluso Bagel yn Ddiogel

Mae poblogrwydd bageli wedi arwain at lawer o wrthdroiadau bagel cregyn creadigol, byddai rhai yn dweud yn ôl yr angen. Yr anafiadau mwyaf cofnodedig yn yr Unol Daleithiau yw toriadau dwylo o fagiau bagiau, dywedodd pennaeth yr Adran Gwasanaethau Brys yn Ysbyty Prifysgol George Washington yn Washington, DCOs nad ydych yn berchen ar beiriant bagel-sleisio, gallwch chi dorri'ch bagel yn ddiogel fel hyn: Rhowch y bagel yn fflat ar fwrdd gyda'ch llaw ar ben ac yn dal yn gadarn. Defnyddiwch gyllell serrated i dorri hanner ffordd trwy gadw'r llafn yn llorweddol i'r bwrdd. Yna rhowch y bagel ar ei ben a'i orffen yn torri i lawr tra'n dal y hanner uchaf wedi'i sleisio.

Busnes Ffynnu Bagel

Mae'r bagel wedi ymledu yn boblogaidd ers y 1960au. Mae'r defnydd wedi cynyddu gan ffactor o 20, ac mae Americanwyr yn unig yn bwyta mwy na 4 punt o bageli y person y flwyddyn, y rhan fwyaf ohonynt wedi'u rhewi. Edrychwch ar ryseitiau bagel a lledaenu poblogaidd, a byddwch yn gweld beth yw'r ffwdan.

Efallai y bydd pwrwyr yn dadlau nad oes angen addurniad ar bagel da, ond tuedd a / neu gaws hufen yw'r tendrau mwyaf poblogaidd y dyddiau hyn. Mae bageli wedi mynd o fod yn wahanol fath o fara i bara yn ei le brechdanau, byrbrydau fel sglodion bagel a chŵn poeth wedi'u lapio â thames bagel.

Mwy am Bagels

Beth yw Bageli? Cwestiynau Cyffredin
Bagel Hanes

Llyfrau coginio