Cyw iâr Bacon

Mae'r rysáit hawdd a blasus hwn ar gyfer Cyw Iâr Bacon yn cymryd ychydig funudau i'w wneud. Dim ond pum cynhwysyn sydd yn y rysáit hwn (nid yw'n cynnwys olew, menyn a thymheru), ond mae'n blasu fel cymaint mwy na swm y cynhwysion. Mae glanhau'r brostiau cyw iâr mewn braster mochyn yn ychwanegu tunnell o flas. Yna mae'r cyw iâr wedi'i dynnu â nionyn, garlleg, cig moch crisp, a chaws a berffaith i berffaith tendro.

Gallwch ddefnyddio gluniau cyw iâr yn y rysáit hwn os hoffech chi, ond cynyddwch y nifer i ddwy i dri y pen. Efallai y bydd yr amser pobi hefyd yn cynyddu hefyd. Bake cyw iâr bob amser i 165 ° F fel y'i mesurir â thermomedr cig dibynadwy.

Gweinwch y rysáit cinio wych hon gyda pasta wedi'i boethu'n boeth neu reis wedi'i goginio'n boeth. Byddai salad gwyrdd braf yn cael ei daflu â madarch a thomatos yn ddysgl ochr ardderchog, fel y byddai asparagws wedi'i rostio neu ffa gwyrdd. Fe allech chi hefyd wasanaethu salad ffrwythau ar yr ochr.

Gwnewch ragor o'r rysáit hawdd hwn - mae'n dyblu'n dda - a defnyddiwch y gweddillion (bacwn, winwnsyn, caws, a phawb!) Yn Pasta Cyw Iâr Creamy Bacon. Yum.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Coginiwch y cig moch mewn sglod 12 "dros wres canolig nes ei fod yn ysgafn, tua 4 i 6 munud. Gadewch y cig moch yn coginio ar yr ochr gyntaf nes ei fod yn rhyddhau'n hawdd o'r sosban, a'i droi. Trowch y bacwn yn aml wrth iddo goginio ar ôl hynny. mae'n coginio'n gyfartal. Pan fo'r cig moch yn frownog, yn ei dynnu oddi ar y sgilet a'i roi ar dywelion papur i ddraenio. Crwydro'r bacwn a'i roi o'r neilltu.

Arllwyswch y rhan fwyaf o'r saim moch allan o'r sgilet, ond peidiwch â golchi neu ei ddiffodd.

Ychwanegwch y menyn a'r olew olewydd i'r sgilet.

Rhowch y bronnau cyw iâr yn y cymysgedd hwn dros wres canolig, gan droi unwaith, nes bod cyw iâr bron wedi'i goginio a dim ond prin yn y canol. Dylai'r tymheredd mewnol fod yn 150 ° F. Dylai hyn gymryd 8 i 10 munud.

Rhowch y cyw iâr mewn dysgl pobi gwydr 13 "x 9" heb ei drin.

Yna coginio'r winwns a'r garlleg yn y tripiau sy'n weddill yn y skillet. Coginiwch nes bod y nionyn wedi'i feddalu, tua 5 i 6 munud, yna trowch i'r halen, pupur a bacwn wedi'i goginio.

Rhowch y gymysgeddyn nionyn dros y bronnau cyw iâr yn y dysgl pobi a chwistrellwch y caws.

Gwisgwch am 10 i 15 munud neu hyd nes y bydd y cyw iâr wedi'i goginio'n drylwyr i 165 ° F ac mae'r caws wedi'i doddi. Gweinwch ar unwaith.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1425
Cyfanswm Fat 87 g
Braster Dirlawn 29 g
Braster annirlawn 34 g
Cholesterol 462 mg
Sodiwm 629 mg
Carbohydradau 11 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 142 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)