Darn Allweddol Calch gyda Meringue Topping

Gwneir y cacen calch hon poblogaidd gyda sudd calch allweddol a chalch wedi'i ffresu'n ffres. Mae crib y meringw wedi'i benio â'i gilydd. Ac os ydych chi'n chwilio am darn calch Allweddol heb laeth wedi'i gywasgu, mae hwn yn ddewis gwych.

Defnyddio cragen pasteiod a brynwyd wedi'i baratoi, pastei wedi'i oeri, neu gwregys cartref, fel y crwst prosesydd bwyd hwn neu'r holl deunydd pastein menyn .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Mewn sosban dros wres isel, cyfuno 1 cwpan ynghyd â 2 llwy fwrdd o siwgr, 1/3 cwpan corn, 1/2 llwy de o halen, a 1/4 o ddŵr oer y cwpan. Cymysgwch yn dda; ychwanegu dŵr poeth. Parhewch i goginio, gan droi'n gyson, hyd yn oed yn drwchus iawn.

Tynnwch o'r gwres; troi'n sudd calch ac yn dychwelyd i wres. Coginiwch hyd yn drwchus, gan droi'n gyson.

Mewn powlen fach, gwisgwch y melyn wy yn ysgafn. Chwisgwch tua 1/3 cwpan o'r cymysgedd poeth ac yna dychwelyd cymysgedd yolyn wy i'r gymysgedd sosban a'i goginio am tua 2 funud yn hirach, gan droi'n gyson.

Ychwanegwch y zest menyn a chalch a gadewch i'r llenwad fod yn oer.

Yn y cyfamser, p paratoi a bwyta'r gragen cacen .

Arllwyswch gymysgedd calch allweddol wedi'i oeri yn y gragen cacen wedi'i bakio. Rhowch y gwyn wyau nes eu bod yn stiff; guro'n raddol yn y 6 llwy fwrdd o siwgr a dash o halen. Lledaenwch y meringue dros ben y cacen galch Allweddol.

Gwisgwch am 20 munud yn 300 F, nes bod y topping yn frown yn dda.