Darn Cacennau Caws Tatws Melys

Mae'r cerdyn caws caws tatws melys hwn yn gig i wneud a bwyta.

Mae'r lleniad caws caws tatws melys cyfoethog a blasus wedi'i bobi yn y crwst cartref wedi'i gynnwys neu ddefnyddio crwst craciwr graham wedi'i baratoi'n barod.

Ar ben y bwdin tatws melys blasus hwn blasus gyda dollop o hufen chwipio melysedig neu hufen wedi'i chwipio â maple a chwistrellu haen siwmpen hael.

Gellir gwneud y cerdyn cacen cacen hwn hefyd gyda phwri sboncen pwmpen neu bwmpen yn lle'r purws tatws melys.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Cynhesu'r popty i 350 F.

Crust Cracker Graham

 1. Cyfuno'r briwsion craham graham gyda'r menyn wedi'i doddi a siwgr gronnog. Rhowch y gymysgedd i mewn i'r gwaelod ac i fyny ochr o blat sgwâr 9 modfedd.
 2. Pobwch yn y ffwrn gynhesu am 10 munud. Tynnwch i rac oeri.

Paratowch y Llenwi

 1. Mewn powlen gymysgu gyda chymysgydd trydan, guro'r caws hufen tan golau.
 2. Curwch yn y puri tatws melys, siwgr brown, vanila, sinamon a nytmeg.
 1. Rhowch wyau yn yr wyau nes eu bod yn llyfn ac wedi'u cyfuno'n dda.
 2. Cacen caws tatws melys llanw sy'n llenwi i mewn i'r crws craciwr graham.
 3. Pobwch yn y ffwrn 350 F cynhesu am 40 i 45 munud, neu hyd nes y bydd y llenwad cylchdro wedi'i osod.
 4. Gwyliwch y cerdyn ar rac oeri.
 5. Gorchuddiwch ac oergell tan amser gwasanaethu.
 6. Gweinwch y cerdyn hwn gyda hufen chwipio wedi'i melysu neu ei chwipio. Chwistrellwch gyda siwgr siwmpen bach , os dymunir.
 7. Cadwch olion yn yr oergell. Gweler y cyfarwyddiadau rhewgell isod.

Cynghorion Arbenigol

Gellir defnyddio briwsion cwci yn lle crwsiau cracker graham. Mae Crush 21 i 24 yn clymu ar gyfer criben gingersnap neu tua 32 o wafers vanilla ar gyfer crwst wafer vanilla.

Gellir rhewi'r cywair hwn. Rhowch y cacen ar daflen pobi a'i rewi nes bod yn gadarn. Rhowch y cacen mewn lapio plastig, a'i roi mewn bag storio bwyd. Label gyda'r enw a'r dyddiad. Rhewi am hyd at 6 mis.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Peidiau Cwpan Muffin Tatws Dibosadwy Mae hwn yn chwistrell sengl wych ar gacen tatws melys.

Darn Pecan Tatws Melys Mae'r pyst tatws melys hwn yn cynnig y gorau o'r ddau fyd. Os na allwch chi benderfynu ar gacen tatws melys neu pecan, cogwch yr un hwn.

Pecyn Tatws De Melys Gyda Topio Marshmallow Dewisol

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 530
Cyfanswm Fat 33 g
Braster Dirlawn 18 g
Braster annirlawn 9 g
Cholesterol 191 mg
Sodiwm 353 mg
Carbohydradau 51 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 9 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)