Das Pizza Cartref

Pan fyddaf yn gwneud pizza cartref, naill ai ar y gril neu yn y ffwrn, fel arfer rydw i'n cyrchfan i fas, sydd wedi'i brynu gan archfarchnad (mae mor hawdd ar gael - naill ai yn yr achos llaeth neu weithiau yn yr adran becws), neu os wyf fi Rwy'n trefnu ac yn hapus i wneud stop ychwanegol, byddaf yn mynd i bizzeria. Maent bob amser yn hapus i werthu bêl neu ddau i chi.

Ond weithiau mae gen i amser ychwanegol a rhywfaint o burum sych, a hyd yn oed plentyn sydd yn chwilio am brosiect cegin, ac yna mae toes cartref yn gymaint o hwyl i'w wneud. Gallwch chi ei wneud yn ychwanegol a'i rewi ar gyfer pizzas yn y dyfodol, yn ogystal â'i lapio'n dda iawn mewn lapio plastig, a'i roi mewn bagiau plastig top zip-brawf rhewgell. Bydd yn cadw am 4 mis yn y rhewgell. Gallwch hefyd oergell y toes hon, wedi'i lapio'n dda, am hyd at dri diwrnod a'i ddod â thymheredd ystafell cyn ei ddefnyddio. Rhowch y rhewgell neu rewi'r toes ar ôl ei rannu'n 2 bêl ar ôl y prif gynnydd.

Rhowch gynnig ar eich toes cartref gyda chwpl o'r ryseitiau pizza mawr hyn, fel Pizza Pasta Naan Pasta Naws, Dau Caws a Tomato Sych, Sun Smare Mozzarella a Prosciutto Pizza , Madarch, Mozzarella a Cherry Tomato Pizza, a Pizza Mecsicanaidd gydag Avocado Crema.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Rhowch y blawd a siwgr mewn powlen fawr, ychwanegwch 1 cwpan o ddŵr cynnes, a gadewch eistedd i chi hyd at swigod bach, tua 10 munud. Cymysgwch yn yr halen ac olew olewydd. Ychwanegwch y blawd yn raddol, gan gymysgu nes bod y toes yn tynnu oddi ar ochr y bowlen. Trowch y toes i mewn i wyneb gwaith ysgafn a rhowch ei glinio nes ei fod yn llyfn, tua 4 munud (gallwch hefyd ddefnyddio cymysgydd sefydlog gyda'r atodiad bachyn toes i wneud hyn). Rhowch y toes mewn powlen wedi'i oleuo'n dda a'i orchuddio â thywel llestri llaith neu gyda lapio plastig.
  1. Gadewch i'r toes eistedd heb lygad mewn lle cynnes nes ei fod wedi'i dyblu o ran maint, 1 i 1 1/2 awr.
  2. Punchwch y toes a'i rannu'n ddwy bêl, a gadewch iddo eistedd am funudau 15 munud arall, cyn dechrau ei siapio i mewn i gylch ar wyneb ysgafn. Gadewch iddo orffwys mewn cylch am 10 munud arall neu fwy, yna ymestyn allan ymhellach, a pharhau nes ei fod mor fawr ac mor denau ag y dymunwch.

Teimlo'n greadigol ychydig? Rhowch gynnig ar rai o'r defnyddiau demtasiwn nad ydynt yn pizza ar gyfer toes pizza cartref!

10 Pethau i'w Gwneud gyda Das Pizza

Dough Beyond Pizza

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 86
Cyfanswm Fat 5 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 468 mg
Carbohydradau 9 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)