Canllaw i Fathau a Defnyddiau Tatws

Sut i Dewis y Tatws Cywir ar gyfer Eich Rysáit

Mae'r tatws yn fwyd stwffwl yn y rhan fwyaf o'r byd, ac mae'n un o'n llysiau mwyaf hyblyg. Wedi'i ferwi, ei falu , ei bobi neu ei rostio , mae sawl ffordd i goginio tatws a nifer ddiddiwedd o gynhwysion i'w cyfuno i greu amrywiaeth o ryseitiau.

Dewis Tatws

Am y canlyniadau gorau, dewiswch tatws trwy sut y byddwch chi'n eu defnyddio. Mae gan y russet, neu Idaho, gynnwys startsh uchel, gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer ffrio neu bobi, tra bo'r tatws gwyn hir tebyg, sydd â chynnwys cyffwrdd canolig, yn cael ei ferwi, ei bobi neu ei ffrio.

Mae aur Yukon a thatws melyn eraill yn tatws starts-canolig, ac maent yn addas iawn i rostio, mashing, prydau wedi'u pobi, a chawliau a chowdwyr.

Mae tatws gwyn coch a chrwn â llai o starts a mwy o leithder, gan eu gwneud yn well i'w berwi, ond gellir eu rhostio neu eu ffrio hefyd. Mae tatws newydd yn gadarn ac yn waxy; maen nhw'n wych wedi'u berwi neu eu rhostio, a'u bod yn dal eu siâp yn dda mewn saladau.

Dyma gyfeiriad cyflym ar ba fathau o datws sy'n ddelfrydol ar gyfer pa fath o dechneg goginio:

Cynghorau Coginio a Pharatoi

Ar gyfer pob math o dechneg coginio dyma rai awgrymiadau ar gyfer gwneud eich ryseitiau tatws yn haws ac yn fwy blasus.

Tatws wedi'u Pob

 • Stondiwch tatws ar ben mewn tuniau myffin os ydych chi'n pobi nifer.
 • Ar gyfer croeniau croyw, pobiwch yn 425 F am 45 i 60 munud.
 • Pobi tatws ychwanegol a defnyddio gormodion ar gyfer brown haul y diwrnod canlynol.
 • Rhwbiwch ychydig o olew, menyn neu bacwn ar datws cyn pobi ar gyfer croeniau croyw.
 • Torrwch tatws wedi'u pobi dros ben i mewn i ddarnau 1/2 modfedd a brwsio gydag olew olewydd a thymheru. Bacenwch yn 425 F, gan droi yn achlysurol, am tua 35 i 45 munud.
 • Torrwch y croen sydd ar ôl i mewn i stribedi a brwshiwch olew olewydd. Gwisgwch yn 400 F am tua 10 munud, nes crispy. Tymor i flasu a defnyddio fel byrbryd gyda chwythu neu grumble i mewn i gawl neu salad.
 • Tatws wedi'u pobi gyda chili, caws, hufen sur, caws hufen ysgafn a chives, llysiau a saws caws, cyw iâr y brenin, saws spaghetti, tocynnau pizza, ac ati.


Tatws wedi'u Ffrwythau

 • Caniatáu 1 tatws y person wrth wneud ffrwythau Ffrangeg .
 • Ar ôl torri tatws, ewch mewn dŵr oer am o leiaf 30 munud.
 • Tatws sych yn drylwyr cyn ffrio.
 • Ar ôl ffrio, draeniwch fri ar haen dwbl o dywelion papur a chadw'n gynnes mewn ffwrn isel (250 F) tra'n ffrio'r gweddill.
 • Ailgynhesu olew rhwng sypiau.
 • Ar gyfer brithiau crispier, ffrio ddwywaith. Yn gyntaf, ffrio nhw tan euraidd yn 340 F olew, yna draeniwch a gadewch i oeri ar dymheredd yr ystafell. Yn union cyn ei weini, ffrio mewn 375 F olew mewn cypiau nes eu bod yn frown euraid; trosglwyddwch i daflenni bacio papur â thywel a'i gadw'n gynnes mewn ffwrn isel tra'n ffrio'r gweddill.

Tatws Mashed

 • Coginiwch y tatws mewn llaeth am gyfoeth ychwanegol.
 • Coginiwch y tatws gyda nifer o ewinau garlleg wedi'u plicio, yna mashiwch gyda garlleg fel arfer.
 • Defnyddiwch datws wedi'u pobi ar gyfer tatws wedi'u maethu yn hytrach na'u berwi.
 • Ychwanegu llaeth sgim anweddu yn hytrach na llaeth cyflawn.
 • Ar gyfer tatws ysgafnach ysgafnach, curwch mewn mwy o laeth a gadael y menyn.
 • Peidiwch â gorbwyso - gall gorbwyll achosi tatws wedi'u stwnsio â starchy, gludiog.
 • Defnyddiwch datws mwstor dros ben i drwch cawliau a sawsiau, neu eu ffurfio i mewn i faglod, trowch mewn wyau a briwsion bara, yn rheweiddio am awr a ffrio nes eu bod yn ysgafn.
 • Curwch mewn perlysiau, twymyn, garlleg wedi'i rostio, llysiau wedi'u trwytho, neu gaws wedi'i gratio ar gyfer blas a lliw ychwanegol.


Tatws wedi'u Rhostio

 • Trowch tatws (rhai bach neu hafalod neu ganolig i mewn i chwarteri neu wythdegau) mewn olew olewydd, neu gyfuniad menyn a olew wedi'u toddi. Rhostiwch am 1 i 1 1/2 awr mewn ffwrn 375 F cynhesu, neu hyd nes y tu allan i frown euraidd a thwrc-tendr y tu mewn.
 • Trowch yn aml ar gyfer browning a chrispness gwisg.
 • Defnyddiwch dripiau pysgod, dripiau bacwn neu fwrdd ar gyfer blas ychwanegol.