Draenog Parti - Mettigel - Draenog Porc Crai

Gwnewch a bwyta anifail plaid go iawn - draenog allan o borc crai! Daeth yr hyfrydedd coginio hwn yn boblogaidd yn y 1970au ac mae'n dal o gwmpas heddiw. Mae'r porc yn cael ei ledaenu ar fara neu roliau, fel liverwurst, wedi'i dresogi a'i fwyta'n ffres.

Am Bwyta Porc Raw

Mae bwyta porc crai ac eidion crai yn gyffredin yn yr Almaen. Mae Almaenwyr yn prynu porc crai yn barod i gael ei ddefnyddio amrwd yn y cigydd, lle caiff ei wneud yn ffres bob dydd. Mae yna lawer o ganllawiau'r llywodraeth ar gyfer malu y math yma o gig er mwyn ei gadw'n ddiogel. Mae Americanwyr yn llawer mwy gofalus am eu porc, yn enwedig gan fod pobl yn poeni am trichinosis, pathogen sy'n gallu heintio pobl. Bwytawch unrhyw gig amrwd ar eich pen eich hun .

Mae Taflen Ffeithiau National US Trichinae yn disgrifio'r parasit a'r dulliau o ganfod. Mae yna raglen ardystio hefyd i ffermwyr yr Unol Daleithiau brofi bod eu buches a'u cynnyrch yn rhydd o Trichinella .

Mae'r canllawiau ( Hachfleischverordnung ) * yn yr Almaen yn cynnwys cadw'r porc ar 2 ° C bob amser, yn malu cig wedi ei rewi a gwerthu y porc y diwrnod y mae'n cael ei wneud. Mae'r cig daear yn cael ei wneud o gyhyrau heb unrhyw tendon a dylai fod â chynnwys braster o ddim mwy na 35%.

* Diweddariad: Daeth Hackfleischverordnung yn ddarfodedig yn 2007 ac mae'r rheolau ar gyfer prosesu cig bellach wedi'u cynnwys yn y ddwy ddogfen: Tierische Lebensmittelhygiene-Verordnung a'r TierischeLebensmittel-Überwachungsverordnung. Pob testun yn Almaeneg.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Efallai y byddwch yn dewis cludo'ch porc eich hun, er mwyn sicrhau ei ffresni. Prynwch y rhost a'i dreulio o'r rhan fwyaf o'r braster. Rhowch y darnau yn y rhewgell am oddeutu awr, neu nes eu bod yn gadarn i'r cyffwrdd ond heb fod wedi'u rhewi'n gadarn.
  2. Defnyddiwch y plât malu mawr a phob rhan o'r grinder cyn oeri.
  3. Mellwch y cig heb ychwanegu iâ. Cadwch y bowlen casglu oeri. Tymorwch y cig yn ysgafn gyda 1 llwy de o halen a phupur ffres. Mae rhai pobl fel garlleg neu garaffaith yn eu porc crai hefyd.
  1. Gwnewch un siâp crwn mwy, ac un siâp hirgrwn, llai o faint, a'ch lle ochr yn ochr â plat.
  2. Ffurfiwch yr ugrofal llai i wyneb pynciol.
  3. Torrwch y winwnsyn yn ei hyd i mewn i'r llithrennau. Dechreuwch o ben y cynffon a rhowch ddarnau o winwnsyn i'r cig, gan dynnu allan. Creu rhesi (edrychwch ar y llun am fanylion).
  4. Addurnwch y pen gyda olewydd ar gyfer y llygaid a'r trwyn. Defnyddiwch fag dannedd os oes angen.
  5. Cadwch oer yn ystod y blaid gyfan (ar wely o rew, er enghraifft) a gweini gyda bara neu roliau, mwy o nionyn a mwstard (ansafonol).
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 114
Cyfanswm Fat 6 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 39 mg
Sodiwm 28 mg
Carbohydradau 2 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 12 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)