Eggplant Eggplant Parmesan (Parmigiana di melanzane)

Mae Eggplant Parmesan ( Parmigiana di melanzane ), yn ddysgl Eidalaidd wirioneddol glasurol sydd wedi dod yn hynod boblogaidd o gwmpas y byd, hyd yn oed yn seinio fersiynau eraill o brydau "Parmesan" nad ydynt yn bodoli yn yr Eidal (neu o leiaf nid o dan yr enw hwn ), megis Cyw iâr Parmesan, Veal Parmesan, ac ati. Fodd bynnag, weithiau, fe'i gwneir gyda zucchini yn lle eggplant yn yr Eidal: Parmigiana di zucchine . Er gwaethaf yr enw, sy'n golygu "Eggplant-arddull Parma," mae'n deillio o Napoli, nid dref Emilia-Romagna Parma. Yn ôl pob tebyg, mae'n cyfeirio at y defnydd o gaws Parmigiano-Reggiano yn y dysgl, ynghyd â'r caws mozzarella Neapolitan fel arfer. Defnyddiwch y glaswelltiau mwyaf ffres a mwyaf blasus y gallwch eu darganfod, er y bydd y dysgl hwn yn dal i fod yn wych gyda gwenynod y gaeaf, a defnyddiwch mozzarella bwffalo, os yw'n bosibl, sy'n hynod o dendr ac yn llawer mwy blasus o laeth mozzarella.

Mae'r fersiwn Eidaleg-Americanaidd fel arfer yn fara cyn ffrio, ond nid yw'r fersiwn Eidaleg traddodiadol. Roeddwn i'n arfer meddwl na hoffwn i Eggplant Parmesan, i fod yn onest, oherwydd ei fod mor drwm ac nid oedd yn wirioneddol flasu llawer o eggplant. Yna fe'i ceisiodd fel hyn, ac nid yn unig mae'n hawsach ac yn gyflymach ac yn haws i'w baratoi, gallwch chi flasu blas cyffredin y eggplant - ni chaiff ei guddio gan bridio neu gormod o gaws rwber. Os ydych chi'n gefnogwr o eggplant, yna rwy'n credu y bydd yn well gennych chi y rysáit hwn hefyd. Os ydych chi am ei wneud hyd yn oed yn ysgafnach, fe allech chi grilio neu gaceni'r sleisys eggplant yn hytrach na'u ffrio.

Er bod Eggplant Parmesan fel arfer yn cael ei weini dros basta (yn aml yn sbageti) yn yr Unol Daleithiau, nid dyna'r traddodiad yn yr Eidal. Fodd bynnag, mae'n rhaid i mi ddweud bod hyn mewn enghraifft lle nad wyf o reidrwydd yn teimlo bod y traddodiad canlynol yn gwneud gwell profiad - mae'r saws a wneir gyda'r blas hwn yn blasu'n llwyr dros pasta, ac mae'r pasta'n helpu i dorri'r cyfoeth / halenwch fel bod y cydbwysedd yn berffaith.

Fodd bynnag, rydych chi'n ei wneud, mae hwn yn bryd anhygoel o gysur sy'n gwneud ochr ysblennydd ( contorn ) neu yn boddhaol â phum llysieuol / llysieuol, ynghyd â salad a rhywfaint o fara yn yr Eidaleg. Gweini gyda Merlot neu Chianti llawn-gorfforol.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

I baratoi'r eggplants:

 1. Golchwch a sychu'r eggplants. Trowch oddi ar y pen pen ac wedyn trowch y eggplants hyd at 1/4 modfedd (1/2 centimedr) o ddarnau trwchus. Trefnwch y sleisys ar hambyrddau mawr neu daflenni pobi wedi'u llinellau â sawl haen o dywelion papur, a'u taenellu â halen ysgafn bras ar y ddwy ochr. Rhowch y neilltu am 30 munud i adael i'r halen dynnu allan y dŵr dros ben. (Gallwch hefyd osod y sleisys mewn colander mawr, wedi'u gosod mewn sinc, gyda halen wedi'i chwistrellu rhwng pob haenen).
 1. Ar ôl awr, pat / sychu gormodedd o ddŵr a halen oddi ar y sleisys eggplant, eu rinsio, yna eu sychu'n dda gyda thywelion papur, gan bwyso i lawr i'w sychu'n drylwyr. Gosodwch y naill a'r llall a gwnewch y saws tomato.
 2. (Os ydych chi'n pryderu am fraster neu sodiwm neu os nad ydych am drafferthu, fe allwch chi drechu'r cam halenu - ond dyna'r ffordd y mae wedi'i wneud yn yr Eidal. Mae rhai Eidalwyr yn dweud eu bod yn eu halltio yw "tynnu chwerwder," ond mae'n wirioneddol i dynnu gormod o ddwr yn bennaf. Mae gan y rhain, yn ôl gwyddoniaeth goginio, wych Harold McGee, y rhinwedd ychwanegol o wneud i'r eggplant amsugno llai o olew yn ystod ffrio.)

I wneud y saws tomato:

 1. Cynhesu'r olew olewydd mewn pot canolig gyda'r ewin garlleg a'i winwns wedi'i dorri.
 2. Gwreswch dros wres canolig nes bod y nionyn wedi'i feddalu a'i thryloyw, tua 5 munud.
 3. Ychwanegwch y pure tomato. Tymorwch i flasu â halen (os ydych chi'n halenu'r eggplant, yna ewch yn hawdd ar yr halen yn y saws, neu ei hepgor yn llwyr), yna gorchuddiwch a mowliwch dros wres isel am 15 i 20 munud, nes bod y saws yn chwaethus ac ychydig trwchus. Yn y cyfamser, ffrio'r eggplants:

I ffrio'r eggplants:

 1. Gwreswch tua 1/4 modfedd o olew llysiau mewn sglod mawr dros wres canolig.
 2. Pan fyddwch yn boeth, ffrio'r sleisys eggplant, 2-3 ar y tro, nes eu bod wedi eu brownio'n dda ar bob ochr (rhowch daflen bapur terfynol bob tro i ffwrdd cyn ffrio - os nad ydynt mor sych â phosib, maen nhw ni fyddant yn brownio'n dda a gallant achosi'r olew i ysbwriel), tua 3 i 5 munud.
 3. Wrth i chi gael gwared ar bob sleisen wedi'i ffrio, gadewch iddo ddraenio ar blyt neu hambwrdd gyda leinin papur. Addaswch y tymheredd llosgydd a'r lefel olew wrth i chi ffrio i'w cadw'n gyson.

I ymgynnull y parmigiana:

 1. Cynhesu'r popty i 350 F (180 C).
 2. Pan fydd y saws tomato yn cael ei wneud, ei drosglwyddo i bowlen gymysgu fawr.
 3. Trosglwyddo tua 1/3 o'r saws tomato i bowlen gymysgu llai.
 4. Pan fydd y saws tomato wedi oeri i dymheredd yr ystafell, ychwanegwch yr wyau i'r 2/3 o saws sy'n weddill ac yn cymysgu'n dda i gyfuno.
 5. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael y saws yn oer cyn ychwanegu'r wyau - nid ydym yn ceisio gwneud cawl gollwng wyau tomato yma!
 6. Gorchuddiwch waelod 8 modfedd bach gan ddysgl pobi 11-modfedd gyda haen denau o'r saws tomato heb wyau, yna cwmpaswch yr haen honno o saws gydag haen llorweddol o sleisys eggplant ffrio (defnyddiwch eich sleisiau mwyaf ar gyfer yr haen gyntaf hon - gallant gorgyffwrdd ychydig).
 7. Gorchuddiwch yr eggplants gyda haen o saws wy-tomato, yna taenelliad hael o Parmigiano-Reggiano wedi'i gratio, taenell basil wedi'i dorri (os yw'n defnyddio), yna darnau o mozzarella (gallwch dorri darnau gyda'ch dwylo ar gyfer hyn), wedi'i ddosbarthu yn gyfartal.
 8. Gorchuddiwch y mozzarella gydag haen arall o eggplant, yna saws wy-tomato, Parmigiano, basil, mozzarella, a haen arall o eggplant.
 9. Ailadroddwch nes bod cynhwysion yn cael eu defnyddio i fyny. Dylai'r haen uchaf fod yn haen o'r saws tomato heb wyau, gyda chwistrelliad terfynol o Parmigiano wedi'i gratio (os yw'n well gennych chi guro mwyach, gallwch chi hefyd chwistrellu rhai darnau mozzarella ar ei ben. (Os byddwch chi'n dod i ben gyda tomato ychwanegol (eggless) saws a eggplant ffrio, defnyddiwch ef i wneud Pasta alla Norma .)
 10. Pobi am 30 munud; dylai'r caws ar y top gael ei doddi a'i fod yn frown euraid.

Rwy'n gwybod y bydd hi'n anodd gwrthsefyll eich parmigiana blasus, arogl, stemio, ond yn dechnegol dylech ei adael i orffwys am o leiaf awr ar ôl coginio, i amsugno unrhyw hylif gormodol a gadael i'r blasau ddatblygu - bydd hefyd yn dod yn fwy yn dendr ac yn blasus ag y mae'n gorffwys.

(Ac mae hyn yn un o'r pethau hynny sy'n blasu hyd yn oed yn well y diwrnod wedyn.)