Kasha Varnishkes (Parve)

Mae Kasha Varnishkes, neu pasta gyda rhwydweithiau gwenith yr hydd tostog, yn ddysgl Iddewig Ashkenazi traddodiadol, ac yn extraordinaire bwyd cysur. Mae'r dysgl syml yn cael llawer o flas o winwns carameliedig, ac er ei fod wedi'i wneud yn hanesyddol gyda schmaltz blasus (neu fraster cyw iâr wedi'i rendro), mae bellach yn cael ei wneud yn fwy aml gydag olew, sydd â'r fantais o gadw'r ddysgl.

Mae Kasha, er nad yw'n grawn yn dechnegol o gwbl, yn cael ei ddosbarthu'n grawn cyflawn diolch i'w broffil maeth. Mae'r berthynas rhubarb heb glwten yn helaeth mewn ffibr, protein, a maetholion pwysig gan gynnwys sinc, copr, magnesiwm a photasiwm. Yn ogystal, mae'n ychwanegu blas toasty, nutty a diddordeb textural hyfryd i pasta plaen.

Er ei bod yn cael ei weini'n unigol fel arfer neu fel dysgl ochr, mae hefyd yn gwneud pryd llysieuol ardderchog gyda llysiau wedi'u rhostio neu ratatouille .

Ac er bod y dysgl yn flin, gall hefyd gael lle croeso ar y bwrdd gwyliau. Mae Giora Shimoni yn ysgrifennu "Rwy'n hoffi gwneud Kasha gyda Bowties am brydau gwyliau gan ei fod yn dod ag atgofion o genedlaethau heibio ac felly'n ychwanegu ystyr at ein dathliad gwyliau."

Golygwyd gan Miri Rotkovitz

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Dod pot mawr o ddŵr i ferwi. Ychwanegwch y nwdls bowtie a choginiwch yn ôl cyfarwyddiadau pecyn. Draen. Rhowch o'r neilltu.

2. Mewn sosban cogydd neu sgil fawr, gwres 2 llwy fwrdd o olew dros wres canolig-uchel. Sautewch y winwns nes bod yn dendr a thryloyw, tua 5 munud. Gostwng y gwres a pharhau i goginio, gan droi weithiau, nes iddynt ddechrau caramelize, tua 10 munud yn fwy. Trosglwyddo i ddysgl a'i neilltuo.

3. Tra bod y winwns yn coginio, ychwanegwch 2 chwpan o ddŵr neu stoc cawl i sosban a'i ddwyn i ferwi. Gostwng y gwres i lawr i gadw'n gynnes.

4. Mewn powlen fach, guro'r wy. Trowch y kasha i mewn i'r wy fel bod yr holl gnewyllyn wedi'u gorchuddio. Dychwelwch banell y cogydd i'r gwres ac ychwanegwch y kasha gorchuddio wyau. Croeswch dros wres uchel, gan droi, nes bod yr wy wedi sychu ac mae cnewyllyn ar wahân, tua 3 munud.

5. Arllwyswch yr hylif poeth dros y kasha. Ychwanegwch y winwns a'r tymheredd. Gorchuddiwch a fudferwch ar wres isel nes bod yr holl hylif wedi'i amsugno, tua 10 i 15 munud.

7. Pan gaiff y kasha ei goginio, trowch i'r nwdls bowtie. Ychwanegu 2 lwy fwrdd o fwy o olew a'i droi'n gyfuno. Gweinwch ar unwaith.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 313
Cyfanswm Fat 13 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 7 g
Cholesterol 113 mg
Sodiwm 764 mg
Carbohydradau 39 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 10 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)