Pan Basico: Rysáit Bara Traddodiadol Sbaeneg

Nid yw bara byth yn absennol ar fwrdd Sbaeneg. Mae'n rhan annatod o unrhyw bryd Sbaeneg ac mae'n dod mewn sawl ffurf wahanol. Mae'r rysáit bara Sbaen hon yn bara gwyn sylfaenol iawn sy'n berffaith i ddechreuwr ar wneud bara. Mae blawd, dŵr, halen a burum yn ymwneud â phawb sydd angen i chi wneud y bara cartref hwn blasus.

Gallwch chi roi'r bara hwn mewn baguette (neu barra fel y dywed Sbaeneg) neu mewn un rownd fawr. Os ydych chi'n rhannu'r toes hyd yn oed yn fwy, gall wneud dau rownd fach. O'r dechrau i'r diwedd, dylai fynd â chi tua 2 awr.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Mesurwch ddŵr i mewn i gwpan microdon-ddiogel. Dŵr gwres yn y microdon am ychydig eiliadau, hyd nes ei fod yn frakecarm.
 2. Mewn powlen gymysgedd fawr, cymysgwch y burum a'r siwgr i'r dŵr cynnes, gan droi'n gyson nes bod y ddau wedi diddymu'n llwyr.
 3. Mewn powlen gymysgu cyfrwng, cymysgwch y blawd a'r halen.
 4. Gan ddefnyddio llwy bren, cymerwch y gymysgedd blawd a halen yn raddol i'r cymysgedd dwr a chwist. Cychwynnwch mewn mwy o ddŵr os oes angen, 2 llwy fwrdd ar y tro, nes bod toes meddal yn cael ei ffurfio.
 1. Cnewch y toes am 1 i 2 funud i ffurfio bêl meddal o toes.
 2. Mewn powlen gymysgu, gorchuddiwch y toes gyda thywel gwlyb. Rhowch y bowlen mewn lle cynnes i ffwrdd o ddrafftiau a chaniatáu i'r toes godi am 40 munud.
 3. Gludwch y toes rhwng 5 a 6 gwaith. Ffurfwch ef mewn un bêl fawr am un rownd neu rannwch i mewn i 2 darn a ffurfiwch bob un i gylchoedd llai. I wneud baguette, rhannwch y toes yn 2 darn a ffurfiwch bob un yn rhaffau hir, trwchus o tua 12 modfedd. Trowch y darnau gyda'i gilydd a phinsiwch y pennau at ei gilydd.
 4. Rhowch toes ar garreg pobi neu daflen goginio wedi'i oleuo'n ysgafn. Gadewch iddo godi mewn lle cynnes am 15 munud.
 5. Cynhesa'r popty i 425 F. Mewn powlen fach, guro'r wy gyda 1 llwy fwrdd o ddŵr i greu golchi wyau.
 6. Unwaith y byddwch wedi codi, cogwch y bara am 7 munud, yna tynnwch y ffwrn a'i brwsio gyda'r golchi wyau er mwyn creu crib sgleiniog. Dychwelwch i'r ffwrn a pharhau pobi (tua 13 munud). Gwneir y bara pan mae'n euraidd brown ac mae ganddo sain wag pan fyddwch chi'n tapio ar y gwaelod.
 7. Tynnwch o'r ffwrn a'i ganiatáu i oeri'n llwyr ar rac.

Addaswch i'r Tymhorau

Mae'n bwysig nodi y gall yr amodau y tu mewn i'ch cegin, fel lleithder a thymheredd, effeithio ar ganlyniad unrhyw fara cartref. Efallai y bydd angen addasu'r symiau o flawd a dŵr sy'n ofynnol i wneud toes addas. Efallai y byddwch hefyd yn canfod bod yr anghenion hyn yn newid trwy gydol y flwyddyn wrth i'r hinsawdd yn eich cartref newid gyda'r tymhorau.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 129
Cyfanswm Fat 5 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 52 mg
Sodiwm 1,246 mg
Carbohydradau 17 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 5 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)