Rholfa Brocoli a Chaws Puff Pastry Roll (Llaeth)

Mae briwcoli a chaws yn gyfuniad blasus, a phan fyddwch chi'n rhoi'r ddau gyda'i gilydd mewn toes poen puff, yna bydd y plant hyd yn oed yn ei fwyta. Gwasanaethwch y Rholfa Caws Broccoli hwn gyda physgod ar gyfer cinio teuluol neu fel dysgl llaeth hawdd i Shavuot.

Nodiadau a Chynghorion Profi Rysáit Miri:

Roedd y rysáit wreiddiol yn galw am ledaenu y crwst puff gyda'r gymysgedd broccoli a'i dreiglo i fyny yn arddull jelly-roll, fodd bynnag gall hyn arwain at gregen wedi'i goginio heb ei goginio ar y tu mewn i'r gofrestr. Os hoffech chi roi cynnig ar rolio arddull pinwheel, mae'n syniad da i dorri'r groesffordd i mewn i rowndiau, a'u gosod yn wastad ar dalen becio gyda phapur, fel y gall y pasteiod goginio. Os byddai'n well gennych beidio â bod yn ffyrnig, lapio'r lleniad i fyny mewn rhollen arddull strudel, fel y disgrifir yn yr inswreiddio isod.

Mae'r llenwi brocoli yn eithaf ysgafn; os yw'n well gennych chi lenwi mwy o fraster, ychwanegu garlleg wedi'i dorri'n fân wedi'i sauteu mewn olew olewydd i'r gymysgedd gaws. Neu, ceisiwch ychwanegu pinyn o nytmeg, neu berlysiau wedi'u torri'n fân i'r gymysgedd.

Rhaid i'r crwst puff gael ei ddiffygio'n drylwyr cyn i chi ddechrau'r rysáit hwn. Gall hyn gymryd sawl awr, felly cynlluniwch yn unol â hynny!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Cynhesu'r popty i 350 ° F (180 ° C). Llinellwch daflen pobi mawr gyda phapur darnau.

2. Rhowch y brocoli mewn sosban fawr. Coginiwch yn ôl cyfarwyddiadau'r pecyn, hyd nes y brocoli hyd nes y bydd yn ddigon meddal i dorri gyda fforc. Draenio'n dda mewn colander. Gosodwch y colander dros y sosban a rhowch y broccoli gyda fforc (bydd y sosban yn dal unrhyw ddŵr rydych chi'n ei wasgfa wrth i chi chwistrellu'r brocoli.

3. Trosglwyddwch y brocoli cuddio i bowlen fawr. Ychwanegwch y bwthyn neu'r caws ricotta a'r cawsiau Swdd neu cheddar wedi'u gratio. Cymysgwch yn dda. Tymorwch i flasu gyda halen, pupur, a phowdr garlleg, os ydych chi'n ei ddefnyddio.

4. Datguddio'r toes, a blawd ysgafn y ddwy ochr. Rhowch yn syth i betryal. Rhowch y gymysgedd brocoli a chaws i lawr un ochr hir i'r toes, gan adael ffin 1 modfedd ar hyd y brig a'r gwaelod. Gan ddechrau ar y pen draw, dechreuwch rolio'r toes o gwmpas y llenwad. Plygwch y pennau byr dros y llenwad, yna pharhau i roi'r toes i fyny fel bod yr holl gymysgedd caws brocoli yn y tu mewn.

5. Gosodwch y halen ar ochr y dalen ar y daflen cwci wedi'i baratoi. Defnyddiwch gyllell sydyn i dorri nifer o slasiau trwy'r haen uchaf o defaen fel y gall stêm ddianc. Brwsio brig y gofrestr gyda melyn wy. Pobwch yn y ffwrn gynhesu am oddeutu 30 i 35 munud, neu hyd nes bod y gofrestr yn blin ac yn euraidd.

Amrywiad: Ychwanegwch madarch sauteed i'r gymysgedd caws brocoli.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 578
Cyfanswm Fat 38 g
Braster Dirlawn 7 g
Braster annirlawn 9 g
Cholesterol 161 mg
Sodiwm 448 mg
Carbohydradau 43 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 17 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)