Rhyfedd ond Da: Dr Pepper Texas Cacen Siocled

Os ydych chi'n hoffi Dr. Pepper, mae'n debyg y byddwch chi'n caru'r cacen hon sy'n cael ei lwytho â choco a siocled. Mae'r soda yn ehangu blas cyfoethog y siocled. Ydw, mae'n swnio fel cymysgiad rhyfedd, ond mae'n dda. Ychwanegwch eich hoff chnau fel amrywiad. Meddyliwch am y peth fel twist ar hoff ffynnon soda, Côc siocled. (Gallwch chi hyd yn oed wneud cacen siocled Coke trwy roi Coca-Cola ar gyfer y Dr Pepper.)

Gellir dod o hyd i'r rysáit hwn yn "Dinosaur Bar-B-Que: An American Roadhouse" gan John Stage a Nancy Radke.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Cacen

 1. Cynheswch y ffwrn i 350 F. Gosodwch a blawdwch ddau sosban cacen rownd 9 modfedd, gan dynnu allan unrhyw flawd ychwanegol.
 2. Gosodwch y blawd, siwgr, siwgr brown, coco a soda pobi at ei gilydd mewn powlen a'i neilltuo.
 3. Arllwyswch y Dr Pepper i mewn i sosban ac ychwanegu'r sglodion siocled. Gwreswch yn isel, yn droi'n aml, nes bod y sglodion yn cael eu toddi yn unig. Tynnwch y gwres i ffwrdd a'i neilltuo.
 4. Cyfunwch yr wyau, llaeth y menyn , olew a vanilla mewn powlen gymysgedd ac yn cymysgu ar gyflymder cyfrwng hyd nes y cyfunir, tua 2 funud.
 1. Gyda'r cymysgydd yn rhedeg, arllwyswch yn raddol yn y gymysgedd Dr Pepper-siocled a pharhau i guro hyd at ei gilydd, tua 1 munud.
 2. Gyda'r cymysgydd ar isel, ychwanegwch y cynhwysion sych yn raddol. Cynyddu cyflymder i ganolig a churo 2 munud yn fwy.
 3. Rhannwch y batter rhwng y ddau sosban cacen rownd.
 4. Gwisgwch am 30 i 35 munud neu hyd nes y bydd toothpick wedi'i fewnosod i'r ganolfan yn dod allan yn lân.
 5. Oeriwch yr haenau yn y sosban am 10 munud, yna rhedeg cyllell o gwmpas yr ymylon a throwch y sosbannau ymlaen i rac oeri. Tynnwch y sosbannau'n ofalus a gadael i'r haenau cacen oeri yn gyfan gwbl.


Gwnewch y Frostio

 1. Rhowch y byriad a'r menyn mewn powlen gymysgedd nes ei fod yn feddal ac yn ffyrnig.
 2. Ychwanegwch y siwgr powdr a'r coco a pharhau i gymysgu nes eu cyfuno.
 3. Cychwynnwch y Dr Pepper a'r fanila at ei gilydd a'i arllwys yn araf i mewn i'r rhew, gan guro'r cymysgydd ar gyflymder uchel i orffen ychydig. Parhewch i guro nes bod y gymysgedd yn ysgafn ac yn ffyrnig, tua 1 munud.
 4. Gosodwch yr haen gyntaf, i lawr i lawr, ar blât gwastad. Lledaenwch 1 gwpan o'r rhew ar y brig. Dewch i fyny gyda'r haenen ail gacen a lledaenu gweddill y rhew ar frig ac ochr y cacen, gan wneud swirls deniadol.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 899
Cyfanswm Fat 47 g
Braster Dirlawn 14 g
Braster annirlawn 24 g
Cholesterol 97 mg
Sodiwm 454 mg
Carbohydradau 117 g
Fiber Dietegol 8 g
Protein 9 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)