Rysáit ar gyfer Tart Afal Gwledig

Mae'r tarten afal hon yn un o'r hawsaf i'w wneud oherwydd ei siâp ar ffurf rhad ac am ddim. Er mwyn gwneud y rysáit hyd yn oed yn gyflymach pan fyddwch yn fyr ar amser, defnyddiwch toes criben parod ar gyfer y crwst. Mae'r rysáit yn galw am afalau Granny Smith Golden Delicious a thrist, ond gallwch ddefnyddio unrhyw afal neu gyfuniad o afalau yr hoffech chi.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Gorchudd

  1. Mewn prosesydd bwyd: Proseswch y blawd a'r menyn nes bod crwban bras yn ffurfio. Gyda'r modur yn rhedeg, ychwanegwch y dŵr, y siaml lemwn a'r sudd drwy'r tiwb porthiant a'r broses nes bod y toes yn gadael ochr y bowlen. Gyda llaw: Rhowch y blawd yn fowlen gyfrwng. Torrwch yn y menyn gyda chymysgydd pasiau neu ddau gyllyll nes bod y gymysgedd yn debyg i frasteriau bras. Ychwanegwch y dwr, chwistrell lemwn, a sudd lemwn. Cychwynnwch nes bod y toes yn dal gyda'i gilydd.
  1. Casglwch y toes i mewn i bêl, ei fflatio, ei lapio mewn papur cwyr ac oergell am 30 munud neu hyd nes y bydd yn ddigon cadarn i'w gyflwyno.
  2. Tynnwch y toes o'r oergell a rholwch y toes i mewn i gylch 13 modfedd ar wyneb ysgafn. Gall yr ymylon fod yn anwastad. Trosglwyddo i daflen goginio heb ei drin.

Gwnewch y Tart

  1. Cynhesu'r popty i 425 F.
  2. Torrwch bob afal yn ei hanner o'r top i'r gwaelod. Tynnwch y bôn craidd a'i dorri allan i ben. Trowch y hanerau i dorri'r ochr i lawr a'u sleisio'n denau.
  3. Gan adael ffin 2 modfedd, trefnwch y sleisennau afal mewn cylchoedd canolog o'r tu allan tuag at ganol y toes. Mewn cwpan bach, cymysgwch y siwgr a'r nytmeg. Chwistrellwch y cymysgedd dros yr afalau, yna dotiwch â menyn. Plygwch ymylon y crwst dros yr afalau.
  4. Pobwch am 15 munud. Lleihau tymheredd y ffwrn i 375 F a pharhau i bobi nes bod yr afalau yn dendr ac mae'r pasten yn euraidd, tua 35 munud yn fwy. Sleidwch y tart ar rac wifren i oeri. Cyn gwasanaethu, llwch gyda siwgr powdr.

Nodiadau Rysáit

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 262
Cyfanswm Fat 16 g
Braster Dirlawn 9 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 38 mg
Sodiwm 180 mg
Carbohydradau 30 g
Fiber Dietegol 4 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)