Rysáit Bara Hawdd Hawdd i Dechreuwyr

Mae angen i bob pobydd ddechrau yn rhywle ac os ydych chi'n newydd i fara cartref, nid oes rysáit haws na bara tost pob un-lwyth. Mae'r rysáit yn cynhyrchu crib meddal a chanolfan llaith tra'n defnyddio'r cynhwysion mwyaf sylfaenol y gellir eu canfod yn y rhan fwyaf o geginau.

Bydd y dechreuwyr yn canfod mai dyma'r cyflwyniad perffaith i bobi bara gwych. Gallwch ei ddefnyddio i ddysgu am y cynhwysion hanfodol sy'n mynd i mewn i fara, ymarfer eich penglinio a thechnegau eraill, a darganfod yr amser pobi perffaith yn eich ffwrn.

Mae'n well os byddwch chi'n dechrau gydag un doll i weld sut mae'n troi allan. Os oes angen, gallwch wneud ychydig o addasiadau ar ail daf. Ni fydd eich teulu yn meddwl eich treialon a byddwch yn darganfod yn gyflym pam fod pobi bara eich hun yn llawer gwell na phrynu torth yn y siop.

Bydd pobyddion profiadol hefyd yn canfod bod y rysáit hon yn ganolfan berffaith ar gyfer arbrofi. Os ydych chi'n anturus, mae croeso i chi newid a chwarae gyda hi i greu eich ryseitiau bara eich hun.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Cymysgu'r Bara Bara

Y cam cyntaf mewn unrhyw rysáit bara yw gwneud y toes. Mae'n hawdd iawn ac ar ôl ychydig o dail, byddwch yn darganfod y swm perffaith o flawd i'w ddefnyddio.

 1. Arllwyswch y dŵr cynnes mewn powlen fawr.
 2. Cymerwch y feist sych yn araf a pharhau i droi nes bod yr holl burum yn cael ei ddiddymu.
 3. Ychwanegu'r halen, siwgr, byrhau, a llaeth i'r bowlen.
  • Gwyddoniaeth Bara: Yn wahanol i gred boblogaidd, nid yw halen yn lladd y burum. Mae'n syml yn arafu twf y burum a gelwir hyn yn cael ei alw'n ôl : mae'r halen yn 'atal' y burum.
 1. Cychwynnwch nes bod popeth wedi'i gyfuno'n drylwyr.
 2. Cymysgwch yn y 2 gwpan cyntaf o flawd.
 3. Os oes angen, dechreuwch ychwanegu mwy o flawd, un llwy fwrdd ar y tro, nes bod y toes yn cyrraedd y llwy o gwmpas y bowlen.

Tip Pwysig: Nid oes angen i chi ddefnyddio'r holl flawd y gofynnir amdano yn y rysáit hwn, neu efallai y bydd angen mwy o flawd na galw arnoch amdano. Mae'r symiau'n amrywio yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys tywydd, a dyna pam y mae'r rhan fwyaf o ryseitiau bara yn unig yn rhoi swm bras o flawd sydd ei angen.

Paratowch a Bake the Bread Dough

Unwaith y byddwch wedi cymysgu'r toes bara, mae'n bryd ei weithio a'i adael. Yn aml, hwn yw'r llwyfan sy'n troi llawer o beirwyr i ffwrdd â gwneud bara cartref oherwydd mae'n cymryd amser i bara godi ac ymarfer i ddysgu sut i glinio'r toes . Ar ôl ychydig o dail, byddwch chi'n naturiol.

 1. Trowch y toes allan i fwrdd wedi ei ffynnu a'i glinio. Ychwanegu llwyau bach o flawd yn ôl yr angen, nes bod y toes yn feddal ac yn llyfn (nid yn gludiog i'r cyffwrdd).
 2. Rhowch y toes mewn powlen haenog neu wedi'i bowlio, trowch y toes drosodd fel bod top y toes yn cael ei chwyddo.
 3. Gorchuddiwch a gadael i'r toes gynyddu mewn lle cynnes, di-drafft am 1 awr.
 4. Punchwch y toes.
 5. Trowch allan i fwrdd wedi ei ffynnu a'i glinio.
 6. Cynhesu'r popty i 375 F
 7. Ffurfwch y toes i mewn i dart a'i osod mewn padell bara wedi'i goginio.
 8. Gorchuddiwch a gadewch iddo godi am tua 30 munud.
 9. Sgôrwch y toes wedi'i godi trwy dorri tair slas ar draws y brig gyda chyllell sydyn.
 10. Rhowch hi yn y ffwrn a'i bobi am tua 45 munud neu hyd yn frown.
 11. Trowch allan y darn o fara a gadewch i chi oeri ar rac neu ddysgl gwyn glân.

A Faint o Gyngor Baking Bread Sylfaenol

Mae'n wir y gall bara fod yn ychydig anodd, ond gydag ychydig o awgrymiadau pobi byddwch yn creu dolenni gwych mewn dim amser.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 58
Cyfanswm Fat 3 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 1 mg
Sodiwm 316 mg
Carbohydradau 8 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)