Rysáit blasus oer a ffliw ymladd

Ymladdwr Oer a Ffliw Effeithiol

Mae'r tymor oer a ffliw arnom ni! Er gwaethaf tymheredd ysgafn, hyd yn hyn, yma yn y Gogledd-ddwyrain, mae arbenigwyr yn WebMD yn rhagweld y byddwn yn gweld mwy o annwyd a ffliw eleni!

Nid osgoi salwch yw gwyddoniaeth roced! Mae pethau syml a hawdd fel golchi'ch dwylo ac yn cael eu profi i sicrhau bod eich system imiwnedd yn rhwystro salwch yn gryf ac yn effeithiol.

Gwneuthurwr gwahaniaethu profedig arall yw Detholiad Elderberry! Mae astudiaethau wedi dangos y gall y sudd holl-naturiol hon leihau symptomau oer a ffliw a lleihau eu hyd.

Stori Norm

Mae un o'n ffermydd ein hunain yma yn yr Unol Daleithiau yn arwain y gwaith o dyfu bwyd cynaladwy ac iach.

Fe'i gelwir yn Norm's Farm a sefydlwyd gan Norman Lenhardt, a oedd am warchod a chadw tiroedd fferm America a hefyd yn sicrhau y byddai gennym ddigon o fwyd i fwydo'r byd.

Pan nad oedd Norm yn argymell cadwraeth fferm a diogelu bywyd gwyllt, treuliodd ei amser ar ei fferm 170 erw. Wedi'i leoli yn waelod afon Missouri Hartsburg, MO, mae Norm's Farm yn ymfalchïo â rhai o'r pridd cyfoethocaf yn y byd. Heddiw, rheolir y fferm gan mab Norm, Rodger Lenhardt, ac yn anrhydedd breuddwyd Norm am gadwraeth tir, mae'r fferm wedi'i roi mewn ymddiriedolaeth.

Mae Fferm Norm's ar flaen y gad yn un o'r cnydau newydd mwyaf cynaliadwy a chyffrous: olderberry. Mae'r superffrwyth sy'n dod i'r amlwg yn llawn Fitaminau A, B a C, haearn, potasiwm, a'r gwrthocsidyddion pwerus a elwir yn anthocyaninau. Mae'r planhigion yn galed lluosflwydd, ac maent yn naturiol yn gwrthsefyll afiechydon.

Furure Cyffrous Elderberry

Yn syndod, dim ond 10% o'r aeron hyn sy'n cael eu bwyta yn yr Unol Daleithiau sy'n cael eu tyfu yma; mae'r 90% arall yn cael eu tyfu yn Ewrop. Rydyn ni'n gweithio i newid hynny trwy werthu planhigion a gwneud cynhyrchion hynafol gwerth ychwanegol.

Oherwydd na all Norm's Farm ddal i fyny â'r galw, maen nhw'n gweithio gyda ffermwyr teuluol bach yng Ngogledd Carolina i helpu i sefydlu perllannau hynafol ar gyfer ffynhonnell erioed yr henoed a chynhyrchion hynaf yr Unol Daleithiau.

Smoothie Elderberry

Dyma eu 'Rysáit Llyfri Wellness' wedi'i lwytho â ffibr, probiotegau a gwrthocsidyddion - ffordd wych o gael dechrau'ch diwrnod i ddechrau iach.

Fe'i gwasanaethwch i'ch plant fel triniaeth iach ar ôl ysgol.

Mae'r rysáit yn gwneud dau wasanaeth 8 awr ac mae'n ffordd wych o gael eich calsiwm, fitaminau, mwynau a'ch gwasanaeth gweini o olderberry.

Ni dderbyniwyd unrhyw gynhyrchion na ffioedd am gymeradwyaeth Norm a'u cynhyrchion.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud