Rysáit Cawl Cig Mewnball Rwmania - Ciorba de Perisoare

Mae Ciorbă yn fath arbennig o gawl y Rwmania sy'n cael ei halogi gyda finegr, sudd sauerkraut neu asiantwr arall. Mae cawl pêl-gig yn ymhlith y mwyaf traddodiadol o'r cawliau sur, ond mae cipen ciorbă hefyd yn boblogaidd, ac ystyrir ciorbă de burtă (cawl tripe) yn y bwyd pen draw. Mae fersiynau traddodiadol yn defnyddio lovage, perlysiau a ddarganfyddir yn aml yn y siopau yng Ngogledd America, ond gellir eu cael mewn siopau arbennig neu ar-lein. Os na allwch ddod o hyd iddo, bydd dail seleri neu bersli yn ei wneud.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Mewn sosban fawr neu ffwrn Iseldireg, dewch â 6 cwpan o ddŵr i ferwi. Ychwanegwch winwnsyn, lovage, gwreiddyn persli, parsnip a moron. Ychwanegu cig eidion neu fagol gydag esgyrn. Dewch yn ôl i ferwi, sgimio unrhyw ewyn sy'n codi i'r wyneb, lleihau gwres a mwydferu a gwmpesir yn rhannol.
  2. Yn y cyfamser, gwnewch y badiau cig trwy goginio'r bara mewn dŵr neu laeth yn gyntaf ac yna ei wasgu'n sych. Mashiwch y bara wedi'i blymu mewn powlen fawr. Ychwanegwch y cig daear , winwnsyn wedi'i dorri'n fân, reis, dŵr a halen a phupur. Gwlybwch ddwylo ychydig a gwneud badiau cig bach. Rhowch o'r neilltu.
  1. Pan fydd y llysiau yn y sosban yn dod yn dendr, ei ddychwelyd i ferwi ac yn syrthio'n ofalus yn y badiau cig. Lleihau gwres a fudferwi am 30-40 munud. Pan fydd y cawl bron wedi'i wneud a bod y bêl cig yn dod i'r wyneb, ychwanegwch y past tomato a'i droi'n dda.
  2. Ychwanegwch y past tomato a'i droi. Ychwanegwch y lovage a'r tymor gyda halen a finegr. Os dymunwch, gwasanaethwch â dollop o hufen sur a phupur poeth ar yr ochr.