Rysáit Cwcis Rosettes

Mae Rosettes yn broffesi croen, tendr arbennig sy'n draddodiadol yn Sgandinafia.

Gall y rysáit hwn fod yn anodd, felly mae'n bwysig dilyn y cyfarwyddiadau yn union. Byddwch yn ofalus iawn gyda'r haen roses. Mae'n poeth iawn tra bod y cwci yn ffrio mewn olew.

Dylai'r rosettes gael eu storio ar dymheredd yr ystafell mewn bocs araf. Byddant yn aros yn ysgafn ac yn dendro am oddeutu pedwar diwrnod, ond ni fyddant yn debygol o barhau mor hir!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Mewn powlen fawr, curwch wyau ychydig. Ychwanegwch 1 llwy fwrdd o siwgr a halen.

2. Ychwanegwch y blawd a'r llaeth yn ail i'r wyau, gan gyfuno tan yn esmwyth. Yna trowch mewn vanilla.

3. Dylai'r batter fod yn gymaint â thwmper cywasgu. Os nad ydyw, ychwanegu mwy o flawd, llwy fwrdd ar y tro. Os yw'n rhy drwch, ychwanegwch llwy de o laeth ar y tro. Mae cysondeb y batter yn hanfodol i lwyddiant y rysáit.

4. Gwreswch 3 "o olew mewn ffresydd dwfn i 365 ° F. (Mae thermomedr ffrio dwfn yn ddefnyddiol iawn) Rhowch haearn rostet yn yr olew poeth am 60 eiliad. Nid oes unrhyw ffordd i gymryd tymheredd yr haearn; dim ond rhaid iddo fod yn boeth.

5. Rhowch y haearn poeth i'r batter, gan wneud yn siŵr NID gadael i'r batter redeg dros ben yr haearn. Os gwnewch chi, bydd y rosette yn amhosib i'w dynnu. Mae hyn yn cymryd peth ymarfer. Mae'n well os gwnewch ychydig o rosetiau ychydig yn fwy is nag y dylent fod yn union er mwyn i chi gael teimlad y dechneg.

6. Morthi'r haearn wedi'i orchuddio yn y braster poeth a ffrio 25-30 eiliad tan golau brown. Torrwch y rosetiau oddi ar yr haearn poeth gan ddefnyddio tip cyllell, a'i roi ar dywel papur.

7. Ar blât mawr, cyfuno 1 cwpan siwgr a sinamon a chymysgu'n dda.

8. Rhowch y rosetiau yn y gymysgedd hwn tra byddant yn dal yn gynnes. Gallwch chi hefyd eu taenu gyda siwgr powdr . Peidiwch â sgipio'r cam hwn-nid yw'r cwcis yn cael eu melysu hyd nes eu bod wedi'u gorchuddio mewn rhyw fath o siwgr!

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 43
Cyfanswm Fat 1 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 12 mg
Sodiwm 47 mg
Carbohydradau 8 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)