Rysáit Cywasgiad Cywion Ligurian (Farinata)

I Mewn llawer o'r Eidal, mae farinata yn uwd trwchus wedi'i wneud gyda llysiau, broth, a blawd go iawn o un math neu'i gilydd.

Mae rhanbarth Eidalaidd yr arfordir o farinata Liguria yn eithaf gwahanol: mae'n fwyd stryd poblogaidd wedi'i wneud gyda blawd coch a digon o ddŵr i wneud batter gweddol hylif, a'i bobi yn y ffwrn i gacen denau, crisp: Beth sy'n ymddangos yw cywion blasus iawn crempog neu fras gwastad rydych chi'n ei dorri i fyny a'i weini. Disgwylwch iddo fynd yn gyflym, ac i bobl alw mwy.

Mae'n gysylltiedig yn agos â socca o Nice, yn rhanbarth y De Ffrainc, Cote d'Azur, a checina Tuscany.

Roedd tref La Spezia yn gwasanaethu farinata yn adran bwydydd stryd Salone del Gusto 2010, ac yn ogystal â'i weini'n glir (ac roedd yn dda iawn hyd yn oed yn glir), roedden nhw hefyd yn ei wasanaethu gyda selsig, casings wedi'u tynnu a'r cig wedi cwympo dros y farinata cyn ei roi yn y ffwrn, a gyda chaws hufenog, a oedd yn dipyn dros y farinata poeth ac wedi ei doddi'n rhyfeddol. Mae'r ddau opsiwn glaw, er bod y farinata plaen yn dda iawn hefyd.

Opsiwn clasurol arall nad oedd y bobl o La Spezia yn ei gynnig yw ai cipollotti, gyda winwns wedi'u torri'n fân, sy'n cael eu taenu dros y farinata cyn ei roi yn y ffwrn.

Nesaf, ychydig o hanes:
Dywedir bod Farinata wedi cael ei ddarganfod ar ôl brwydr Meloria, rhwng Pisa a Genova, pan gafodd fflyd geno buddugol storm ei drechu felly roedd treisgar y casgen o flawd coch yn y dalfeydd yn cael eu torri'n agored a'u cymysgu â'r dwr môr a oedd yn dod i mewn Pan oedd y dyfroedd yn tawelu roedd y morwyr yn cipio'r llanast - ni allent ei daflu i ffwrdd oherwydd yr oeddent i gyd - a'i ledaenu ar y deciau i sychu. Roedd hi mor dda, pan gyrhaeddant adref, dechreuant ei pobi, gan ei alw L'Oro di Pisa, aur Pisan.

Y peth olaf i'w nodi yw, er yr ystyrir y chinpea farinata hwn yn Ligurian, y byddwch hefyd yn ei chael ar hyd arfordir Tuscan, lle y'i gelwir yn cecina neu torta di ceci, yn y Costa Azzurra Ffrengig, lle y'i gelwir yn socca, yn Piemonte ( a gyflwynir gan fasnachwyr genoese), lle gelwir hyn yn belecauda, yn y cytrefi Genoese o Sardinia, lle y'i gelwir yn Fainè, ac yn Gibraltar, lle gelwir ef yn calentita.

Ar gyfer y rysáit hwn, bydd angen 2 sosban bas helaeth gydag ymylon codedig (os tua 15 modfedd, neu 38 cm, mewn diamedr, os yw'n hirsgwar, 10 o 18 modfedd neu 25 o 45 cm.

[Golygwyd gan Danette St. Onge]

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Rhowch y dŵr mewn powlen. Defnyddiwch chwisg i guro'r blawd coch i mewn i'r dŵr, gan droi'n gyflym i gadw crompiau rhag ffurfio. Gwisgwch mewn pinsiad iach hefyd, gorchuddiwch y bowlen gyda lapio plastig, a'i gadael i orffwys am o leiaf bedair awr mewn lle cynnes ond heb fod yn boeth.

Pan fydd yr amser ar ben, cynhesu'ch popty i 440 F (220 C).

Defnyddiwch llwy slotiedig i gael gwared ar yr ewyn a fydd wedi'i ffurfio ar wyneb y batter, ac wedyn cymysgu hanner yr olew, gan ddefnyddio'r hanner arall i olew eich pasiau.Arllwyswch y batter i mewn i'r sosbannau - dylai fod rhwng 5 a 10 mm, neu rhwng 1/4 a 1/2 modfedd o drwch. Gwisgwch y farinata am 20 munud, nes ei fod wedi cadarnhau i fyny ac yn euraidd. Lliwch hi a'i weini'n boeth, gyda halen a phupur i flasu.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 329
Cyfanswm Fat 23 g
Braster Dirlawn 4 g
Braster annirlawn 16 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 625 mg
Carbohydradau 27 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 4 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)