Rysáit Salad Olive ar gyfer Rhyngosod Muffaletta

Mae brechdan muffaletta da yn dechrau gyda rysáit salad olewydd gwych fel hwn.

Mae gan New Orleans brechdanau enwog ac ymhlith y rhain yw'r muffaletta a ddyfeisiwyd yn Central Grocery. Mae dau beth sy'n gwneud y brechdan hwn yn gofiadwy: bara muffaletta wedi'i ffresio a'i salad olewydd.

Mae'r rysáit hon yn cymryd cymysgedd salad olewydd y Grocery Canolog. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i chi gyfuno'r holl gynhwysion a'u cymysgu mewn prosesydd bwyd. Mae'n hawdd iawn ei wneud ac, yn y diwedd, bydd gennych lawer o salad olewydd. Mae hynny'n iawn oherwydd mae hyn yn gwneud pob brechdan muffaletta ar ôl yr un cyntaf sy'n haws i chwipio.

Yn ddelfrydol, dylid gwneud y salad olewydd ddiwrnod ymlaen llaw i roi amser i'r blasau fwydo. Os caiff ei storio mewn jar gyda sêl dda, bydd yn cadw yn yr oergell am fisoedd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Draeniwch yr olewydd gwyrdd, oliveau kalamata, giardiniera, pepperoncini, winwns piclyd, a chapel. Rhowch nhw mewn prosesydd bwyd ynghyd â'r garlleg, oregano, pupur, sudd lemon, ac olew olewydd.
  2. Pwls nes ei dorri'n fras.
  3. Trosglwyddo i gynhwysydd, gorchuddio, ac oeri dros nos.

Beth sy'n Gwneud y Salad Olewydd Hon mor Sychog?

Y tu hwnt i'r sudd lemwn a'r olew olewydd, mae gan bob un o'r cynhwysion yn y gymysgedd salad olewydd hwn flas dwys.

Yn sicr, nid yw hwn yn gynhwysyn brechdan ysgafn a dyna pam ei fod mor gofiadwy.

Byddai'n well dilyn y mesuriadau a roddwyd oherwydd ei fod yn gydbwysedd perffaith o flasau dwys. Er eich bod chi'n gyfarwydd â'r rhan fwyaf o'r cynhwysion, efallai y bydd angen ychydig o esboniad ar rai ohonynt:

Efallai eich bod wedi sylwi bod rhwng y tair cynhwysyn hwn a'r ddau fath o olewydd, mae gan y salad olewydd Muffaletta flas penderfynol o'r Môr Canoldir. Dyma'r cydymaith perffaith ar gyfer y salami, mortadella, provolone, a mozzarella a ddarganfuwyd ar y brechdan bara Eidalaidd y cafodd ei ddatblygu.