Rolliau Wyau Llysieuol Thai

Mae'r rysáit hon i rolio wyau yn grosglyd, blasus ac yn hawdd i'w wneud. Mae llenwi'r wyau yn cynnwys llawer o lysiau crisp ac wyau bach, gan wneud y rysáit hwn yn ddewis gwych i gefnogwyr bwyd Thai llysieuol (mae cyfarwyddiadau vegan hefyd wedi'u cynnwys yma). Gofynnwch i'ch ffrindiau neu'ch teulu helpu gyda'u treigl i fyny - mae'n hwyl i'w wneud a bydd yn cyflymu'r broses. Ond hyd yn oed os ydych chi'n eu gwneud yn unigol, fe welwch y rholiau wyau hyn yn gyflym a syml i'w llunio. Yn ardderchog fel blasus neu fel rhan o fwyd cyflawn - dim ond pâr gyda salad Thai neu ddysgl nwdls.

Nodyn i fagiaid: Mae'n weddol hawdd dod o hyd i ddeunyddiau lapiau wyau / wyau di-laeth mewn marchnadoedd bwyd Asiaidd. Edrychwch amdanynt yn yr adran rhewgell.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cymysgwch yr holl gynhwysion "saws ffrwythau" gyda'i gilydd mewn cwpan. Rhowch o'r neilltu.
 2. Os yw wedi'i rewi, tynnwch gwregysau rholio wy o'r rhewgell ac yn caniatáu i chi daflu tra byddwch chi'n paratoi'r llenwi.
 3. Rhowch wok neu sosban ffrio mawr dros wres canolig-uchel. Gwisgwch 1 llwy fwrdd o olew o gwmpas y sosban, yna ychwanegwch garlleg a chili, os defnyddiwch. Stir-fry 30 eiliad i ryddhau'r arogl.
 4. Ychwanegwch y madarch ynghyd â 1 llwy fwrdd o win. Stir-ffri 1 i 2 funud nes bod madarch wedi meddalu. Ychwanegwch fwy o win pryd bynnag y bydd y badell yn sych.
 1. Ychwanegwch y bresych a'r winwnsyn gwanwyn, gan barhau i droi ffrio yn yr un modd am 1 i 2 funud arall, neu nes bod y bresych wedi meddalu ychydig.
 2. Cynhwyswch y cynhwysion ar ochr eich wok neu'ch padell ffrio. Torrwch yr wy (au) i'r gofod rydych chi wedi'i wneud, ac yna ei droi'n gyflym (fel eich bod chi'n gwneud wyau wedi'u chwistrellu). Pan gaiff y rhan fwyaf o'r wyau ei goginio, cymysgwch hi â'r cynhwysion eraill. Os ydych chi'n gwneud fersiwn vegan, ychwanegwch y tofu nawr.
 3. Ychwanegwch y brwynau ffa a'r saws ffrwd-ffrio. Stir-ffri yn fyr, tua 1 munud, gan ganiatáu i'r brithiau ffynnu aros yn frys.
 4. Tynnwch o'r gwres a gwneud prawf blas. Os nad yw'n ddigon saeth, rhowch fwy o saws pysgod (neu halen ar gyfer llysiau) i addasu'r blas.
 5. Rhowch 3 i 6 o wneuthurwyr rolliau wy, un ar y tro, o'r pecyn a lle ar wyneb glân, sych. Trowch y deunydd lapio felly mae'n diemwnt, gydag un o'r ymylon pwyntiau sy'n eich wynebu. Rhowch oddeutu 1 llond llwy fwrdd o'r gymysgedd ffrwd-ffri yng nghanol y gwrapwr cyntaf. Ceisiwch hepgor defnyddio cymaint o hylif â phosibl - mae llenwi sychach yn well.
 6. Plygwch ochrau'r gwrapwr dros y llenwad, yna rholiwch o'r gwaelod. Pwyswch y ganolfan (os oes angen) i greu rhol rownd, tebyg i selsig. Sicrhewch ddiwedd y gofrestr trwy brwsio wyau bach wedi'i guro (gall llysiau ddefnyddio dŵr).
 7. Parhewch i ymestyn yn y ffordd hon nes bod yr holl lenwi wedi'i ddefnyddio i fyny. Wrth i chi weithio, rhowch y rholiau wyau gorffenedig ar blât a gorchuddiwch â phastyn llaith i'w cadw rhag sychu.
 8. Rhowch 1 cwpan (neu fwy) olew mewn padell ffrio bach dros wres uchel - dylai olew fod tua 1 modfedd o ddyfnder. Pan fydd olew yn dechrau ffurfio llinellau symudol tenau ar waelod y sosban, trowch y gwres ychydig yn ôl.
 1. Rhowch gornel o un rhol wy i'r olew. Os yw'n dechrau sizzle a choginio, mae'r olew yn barod. Os nad oes dim yn digwydd, caniatau i olew gynhesu ychydig yn hirach.
 2. Pan fydd olew yn barod, sleidiwch y rholiau wyau yn ofalus, neu eu rhoi mewn olew â chewnau. Caniatewch i goginio 1 munud, nes ei fod yn frown euraid, ac yn troi gan ddefnyddio clustiau i goginio'r ochr arall.
 3. Rhowch y rholiau wyau wedi'u coginio ar lliain neu lliain blychau glân i ddraenio.
 4. Gweini'n boeth gyda saws chili melys Thai fel dip (ar gael yn y rhan fwyaf o siopau groser neu siopau bwyd Asiaidd ).
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 129
Cyfanswm Fat 2 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 39 mg
Sodiwm 665 mg
Carbohydradau 24 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 8 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)