Rysáit Frostio Gwenwynen Vegan

Efallai bod gennych y rysáit cacennau beryglus berffaith, ond heb eicon vegan i'w brigio, nid yw eich cacen yn barod i'r blaid. Rhowch y rysáit hawdd hwn. Gall y frostio ffug fegan hwn basio'r peth go iawn, ond mae'n ddigon syml i'w wneud gartref.

Nid oes popeth i'r rysáit hwn; mae'n dod at ei gilydd mewn ychydig funudau a gellir ei phibio neu ei lledaenu'n eithaf ar unrhyw gacen neu gwpan cwpan vegan fel gorffeniad hyfryd. Ac mae'n hyblyg, hefyd; ychwanegwch alw heibio neu ddau o liwio bwyd i ychwanegu blas hwyl, ychwanegu ychydig lwy fwrdd o bowdwr coco, neu arbrofi gyda darnau gwahanol ar gyfer gwahanol flasau.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Yn y bowlen o gymysgydd sefydlog (neu, fel arall, mewn powlen gymysgedd o faint canolig os ydych chi'n defnyddio cymysgydd llaw), guro'r margarîn soi di-laeth nes ei fod yn llyfn ac yn ffyrnig, tua 1 munud. Trowch y cyflymder cymysgedd i lawr i lawr, ac ychwanegu'n raddol hanner y siwgr powdwr.
  2. Ychwanegwch y llaeth cnau coco vanilla a'r darn fanila, ac yna gweddill y siwgr powdwr. Unwaith y bydd y rhan fwyaf o'r siwgr powdwr yn gymysg, trowch y cymysgydd yn gyflym i gyfrwng cyflymder ac yna cyflymder uchel, nes bod y gymysgedd yn llyfn ac yn hufenog, 2 i 4 munud yn fwy.
  1. Defnyddiwch rewnau a chacennau cacennau vegan heb olew a llysiau ar unwaith neu eu rhewi tan barod i'w defnyddio. (Os ydych chi'n storio frostio yn yr oergell cyn ei ddefnyddio, gwnewch yn siŵr eich bod yn caniatáu rhewio i eistedd ar dymheredd yr ystafell am 10 munud ar gyfer lledaenu'n esmwyth.)

Awgrymiadau Frostio

Os ydych chi'n dymuno pibell y brithynenen ar eich cacen neu gacennau coch (roedd y cwpanau yn y ffotograff wedi'u rhewio fel hyn), llenwch fag crwst gyda rhai o'r rhew, yna rhowch y bag crwst yn yr oergell nes eich bod yn barod i rewio eich Pwdinau. Pan fyddwch chi'n barod i ddefnyddio'r frostio, gadewch i'r bag crwst eistedd ar dymheredd yr ystafell am 10 munud (fel arall, bydd eich rhew yn rhy oer i bibell yn iawn).

Mae'r rysáit hwn yn gwneud digon o frostio i rew hael cacen haen 9 "neu tua 36 cwpan cacen. (Byddwch chi'n llenwi bag crwst safonol fwy nag unwaith gyda'r rysáit hwn.) Mae'r rysáit hwn yn hawdd haneru, chwarter, dwbl, neu dorri i mewn i drydydd, fodd bynnag, felly os oes angen mwy o frostio neu lai, teimlwch yn rhydd i addasu'r dogn (gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio bowlen sy'n ddigon mawr os byddwch chi'n penderfynu dyblu).

I weld rhai ryseitiau cacennau a chacennau blasus i'w defnyddio gyda'r ffilmenen yma, edrychwch ar y casgliad hwn o gacennau a chacennau cacennau vegan .

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 327
Cyfanswm Fat 3 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 11 mg
Carbohydradau 77 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)