Rysáit Gladiator: Drop Shot o SoCo i OJ Sparkling

Mae'r Gladiator yn saethu fel y Bom Car Iwerddon . Rydych yn arllwys y gwirodydd i mewn i wydr ergyd, gollwng y gwydr i mewn i wydr mwy sy'n llawn gyda'r cymysgwyr a "saethu" y diod cyfan.

Byddwch chi eisiau bod yn ofalus, fodd bynnag, oherwydd gwyddys bod y gwydr saethu rhydd wedi torri ychydig o ddannedd dros y blynyddoedd. Ystyriwch eich hun yn rhybuddio.

Wrth gwrs, gallwch sgipio hynny a dim ond i lawr yr ergyd a'i olrhain gyda'r sudd oren ysblennydd. Y naill ffordd neu'r llall, mae'n ddiod hwyl sydd mewn gwirionedd yn eithaf da.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Arllwyswch y ddau ddyfrgi i mewn i wydr ergyd.
  2. Arllwyswch y soda a'r sudd i wydr hen ffasiwn neu wydr pêl isel arall.
  3. Gollwng y gwydr saethu i'r gwydr arall ac i lawr y ddiod.

Pa mor gryf ydy'r Gladiator Shot?

Mewn gwirionedd, gall y Gladiator fod yn un o'r saethwyr gwannaf y byddwch chi'n yfed. Efallai y bydd yn eich synnu i chi wybod y gall yr ergyd hon fod mor isel â 5% ABV (10 prawf) os yw'n cael ei wneud gyda Southern Comfort 70-brawf, amaretto 21-brawf a chaser 4-ons.

Wrth gwrs, bydd eich dewis mewn gwirodydd a faint o sudd a sudd y byddwch yn arllwys yn effeithio ar hyn, ond y ffaith yw y gall fod yn ddiod ysgafn.