Rysáit Gwisgo Salad Cacen Vegan

Ydych chi'n salad Cengaidd ac ar goll yn Cesar? Nid yw'r rhan fwyaf o ryseitiau ar gyfer dresin salad Cesar cartref yn fegan neu'n llysieuol, gan eu bod yn aml yn cynnwys angoriadau. Nid yw gwisgoedd Caesar yr ydych chi'n eu prynu yn y groser yn sicr yn llysieuol ac yn annhebygol o fod yn fegan (hyd yn oed maen nhw'n dweud eu bod yn llysieuol).

Mae salad Cesar traddodiadol yn cael ei wneud gyda letys romaine wedi'i dorri'n galed, caws Parmesan wedi'u torri neu eu gratio a'u crouton tymhorol, ac yn aml gydag anchovies yn cael eu taflu gyda'r greens letys. Rydych chi'n debygol o ddarganfod nad yw llawer o'ch gwesteion byth yn hoffi'r anchovïau fel adchwanegiad, na gormod o flas anchovi cryf yn y gwisgo.

Yn chwilfrydig am yr angoriadau? Efallai eich bod yn meddwl a yw pysgod yn llysieuol . Yr ateb syml yw na; Mae pysgod yn anifeiliaid ac felly nid anchovies yw llysieuol. Os nad ydych chi'n siŵr beth yw vegan, byddwch chi eisiau edrych ar y diffiniad hwn o feganeg yma yma .

Fodd bynnag, mae'r rysáit hawdd i salad Caesar hwn yn pacio yn yr holl flas heb y pysgod. Mae'n llysieuol a llysieuol. Nid oes angen masonnaise, dim ond lemon, garlleg, mwstard Dijon, olew olewydd a saws llysieuol Swydd Gaerwrangon. Gwnewch yn siŵr i wirio'r label ar gyfer saws Swydd Gaerwrangon. Mae rhai brandiau'n llysieuol, ac mae rhai yn cynnwys pysgod ac nid ydynt yn fegan.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Rhowch yr holl gynhwysion heblaw'r olew mewn cymysgydd neu brosesydd bwyd (saws garlleg, sudd lemwn, saws llysieuol neu fegan Worcestershire, powdryn nionyn, mwstard Dijon).
  2. Trowch y peiriant ymlaen a'i phrosesu, yna ychwanegwch yn y olew yn araf, prosesu nes bod y dresin salad yn llyfn ac yn hufenog.
  3. Trowch eich gwyrdd salad gyda'r dresin yn union cyn ei weini.

Ryseitiau Gwisgo Salad Vegan

Mae dresin salad â ffugenau wedi'u potelu'n aml yn cynnwys cynhwysion y byddai'n well gennych chi eu hosgoi, fel surop corn, ffrwyth ffrwythau uchel, ychwanegion a sefydlogwyr i warchod eu bywyd silff.

Yn hytrach, ceisiwch wneud eich salad wisgo gartref. Bydd hyn yn arbed arian i chi yn ogystal â chynhwysion diangen i chi. Dyma ychydig o ryseitiau gwisgo salad vegan i'w defnyddio:

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 294
Cyfanswm Fat 27 g
Braster Dirlawn 4 g
Braster annirlawn 20 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 35 mg
Carbohydradau 12 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)