Rysáit Moch Dofednod

Mae'r rysáit sŵn dofednod hwn yn cael ei lwytho â blas sy'n deillio o gynhwysion traddodiadol yn ogystal â bysgod a sbeisys piclo.

Cadwch oergell nes ei fod yn barod i'w ddefnyddio. Yna, bydd angen i chi heini'ch dofednod am 1 awr y punt o aderyn yn yr oergell cyn coginio felly cynllunio yn unol â hynny.

Darllenwch yr adran o'r enw Before You Start, yn dilyn y cyfarwyddiadau, i sicrhau profiad llwyddiannus llwyddiannus.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Diddymwch halen a siwgr brown mewn dŵr mewn pot mawr. Dewch i ferwi. Caniatáu i oeri.
  2. Ychwanegwch finegr, piclo sbeis, pupur du, pob sbeisen, powdr garlleg, a tarragon. Cymysgwch yn dda.
  3. Ychwanegwch ddofednod wedi'i lanhau, gan ymuno â'r gorau ag y gallwch chi, ac yn heini am 1 awr y bunt yn yr oergell. Trowch yn achlysurol os nad yw rhan o'r dofednod wedi'i foddi'n llwyr, felly mae pob rhan o'r aderyn yn cael ei orchuddio. Fel arall, os yw'ch cynhwysydd yn ddigon mawr, gwnewch swp dwbl neu driphlyg o helyg ar gyfer aderyn mwy.
  1. Rinsiwch yr holl saeth o'r twrci cyn ei goginio. Fel arall, bydd blas salad i'r aderyn. Darllenwch fwy ar wella twrci . Mae'r dechneg yn gweithio ar gyfer unrhyw ddofednod yr hoffech chi ei heini.

Cyn i chi ddechrau

Peidiwch â defnyddio dofednod sydd wedi'i chwistrellu gyda chymysgedd halen neu ateb halen. Bydd dod ag aderyn sydd eisoes wedi'i halltu yn cynhyrchu canlyniad halenog iawn. Gwiriwch gynhwysion y label a dewiswch aderyn naturiol, heb ei wella, boed yn ffres neu'n wedi'i rewi. Os oes unrhyw beth heblaw dofednod ar y rhestr cynhwysion, peidiwch â heini.

Nid yw'n syniad da i sbeidio aderyn os ydych ar ddiet cyfyngedig ar halen. Yn ogystal â hynny, efallai y bydd clwythau sy'n cael ei wneud o doriadau adaryn wedi cael blas salad, felly byddwch yn ofalus wrth ychwanegu mwy o halen i stwffio a chludo.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 208
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 113,201 mg
Carbohydradau 47 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)