10 Sougan High-Protein Soup a Chili Recipes

Mwynhewch Gwneud a Bwyta Mae'r Bowls Uchel-Protein hyn ar gyfer Llysieuwyr a Llysiau

Mae gan bob un o'r rhain ryseitiau llysieuol uchel-brotein ddadansoddiad maeth cyflawn, felly byddwch chi'n gwybod faint o brotein rydych chi'n ei gael ym mhob gwasanaeth. Mae'r holl ryseitiau hefyd yn llysieuog ac yn ddi-laeth, heb gynhyrchion anifeiliaid (oni bai eich bod yn eu huchaf a'u hufen a chaws sur, fel y gwelir).

Mae'r ryseitiau hyn mewn trefn ddisgynnol o gynnwys protein fesul gwasanaeth. Am ragor o brotein, dechreuwch ar frig y rhestr.

Mwynhewch!

Llysieuol Tofu Chili

(28.9 gram o brotein) Mae ffa arennau a thofu yn darparu pwdyn un-ddau o brotein. Mae'r rysáit hon hefyd yn cynnwys madarch a phupur cloen, nad ydych yn ei weld mewn llawer o ryseitiau o Chile.

Llysieuol Tempeh Chili

(24.7 gram o brotein) Mae'r chili yma'n defnyddio ffa a tem temh, bwydydd protein a wneir o ffa soia wedi'i fermentu ac yn aml grawn fel haidd. Mae'n fwy blasus na thofu, a phan gaiff ei droi i mewn i'r chili, mae'n gwneud amnewidiad cig hawdd. Fodd bynnag, os ydych chi eisiau rysáit di-glwten, bydd angen i chi chwilio am tempa o glwten.

Chili Du a Chws Tatws Melys

(21.4 gram o brotein) Mae tatws melys a moron yn chwarae yn erbyn ysblander y powdr chili yn y rysáit chili vegetarian hyn o brotein uchel. Gallwch hefyd wneud y glwten hwn trwy ddewis broth llysiau heb glwten neu ei wneud â dŵr yn lle hynny. Rydych chi'n cael pigiad mawr o fitamin A a digon o fitamin C ac haearn gyda'r chili llysieuol iach hon.

Pea a Chupi Tatws yn Diffygiol o Fat

(21 gram o brotein) Os hoffech gawl feganeg brotein uchel nad yw'n braster, edrychwch ymhellach. Wedi'i wneud gyda moron, tatws, ac seleri, mae'r rysáit cawl hwn wedi'i rannu ar fri cytbwys hefyd yn ffynhonnell dda o fitamin A a C. Rwyf wrth fy modd â rhannu cawl pea!

Cawl Lentil Braster Isel Llysieuol

(18.7 gram o brotein) Mae'r rysáit cawl rhithyn braster isel hwn yn defnyddio sudd lemwn, teim, a dail bae i ddarganfod y blas.

Mae'n bowlen boddhaol i fwynhau mewn tywydd oer.

Llysieuol Easy TVi Chili

(18.7 gram o brotein) Mae'r rysáit chili hynafol brotein hon yn defnyddio protein llysiau gwead (TVP) i gymryd lle cig yn y chili. Gallwch ei gwneud yn fwy sosbydus neu'n llai sydyn trwy amrywio faint o bupur cayenne neu ffrogyn pupur coch.

Cawl Bean Du Cyflym a Hawdd (yn y llun)

(14.5 gram o brotein) Gan ddefnyddio ffa tun a sals wedi'i baratoi, gallwch chi roi y cawl ffa du hwn at ei gilydd yn unig yr amser y mae'n ei gymryd i'w wresogi ar y stovetop. Os oes gennych y ddau yn y pantri neu'r oergell, dim ond ychydig o gamau i ffwrdd oddi wrth bryd bwyd llysieuol a llysieuol cyflym.

Rysáit Chili Llysiau Crockpot

(14.2 gram o brotein) Gallwch fynd yn wyllt wrth ychwanegu llysiau i'r chili crockpot hwn. Meddyliwch am bimur coch neu melyn, moron wedi'u gratio, corn, zucchini a tomatos. Os yw'ch gardd yn cynhyrchu dadl, efallai y bydd angen i chi wneud hyn a rhewi dogn i fwynhau mewn wythnosau i ddod. Byddwch chi'n mwynhau chwyth mawr o fitamin A a C.

Rhannu Melyn Pea Dhal

(12.5 gram o brotein) Mwynhewch flasau India gyda'r rysáit pysgod hwn wedi'i sbeisio â thwrmerig, cayenne, cwin a ewin.

Chili Llysieuol gyda Chig Moch

(12 gram o brotein) Os ydych chi'n gwneud chili i rywun a allai golli cig, mae'r rysáit hwn yn defnyddio Smart Ground sy'n blasu ac yn gweithredu'n debyg i gig eidion daear, ond gyda llai o fraster a cholesterol sero.