Rysáit Oatcakes Olawnsod Nova Scotia

Mae cacennau melys New Orleans yn boblogaidd ledled y dalaith, ond yn arbennig annwyl yn Cape Breton. Nid ydynt o reidrwydd yn cael eu cyflwyno fel unrhyw beth arbennig ac yn aml maent yn cael eu gwerthu wedi'u hambynnu ar hambyrddau plastig sydd wedi'u lapio â phlasti mewn siopau groser.

Mae ganddynt alw hud sydd yn melys, ond nid yn rhy melys, ac ychydig yn hallt. Pwdin rhan, ond yn bennaf byrbryd. Fel cwci, ond math o graciwr hefyd (maent yn debyg iawn i fisgedi hobnob). Mae'r cacennau ceir hyn yn berffaith gyda chwpan o de neu gwpan o goffi. Eu gwasanaethu fel pwdin syml neu eu dal fel brecwast ar-y-mynd. Maent yn niferoedd bach hyblyg.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesa'r popty i 375 F. Mewn powlen fawr, cyfunwch y ceirch, blawd, siwgr, halen a soda pobi. Ychwanegwch y byriad neu'r menyn a defnyddiwch ddau gyllyll, fforc fawr, neu'ch bysedd i weithio'r braster i'r cynhwysion sych.
  2. Arllwyswch y dŵr poeth a'i droi nes bod popeth yn dod at ei gilydd mewn toes trwchus, gludiog.
  3. Gallwch rolio'r toes allan ar wyneb wedi'i ffynnu'n dda a'i dorri'n siapiau, a'u gosod ar daflen pobi mawr. Neu, cadwch bethau'n syml a syml y wasg i mewn i haen hyd yn oed 1/4 modfedd ar daflen pobi. Sgôrwch y "gacen" hon yn ddarnau llai: defnyddiwch gyllell i dorri'r toes i mewn i sgwariau neu betryalau neu ba bynnag siapiau rydych chi'n eu hoffi, ond peidiwch â phoeni i wahanu'r darnau; bydd y darnau'n pobi yn ôl gyda'i gilydd, ond byddant yn hawdd eu torri neu dorri ar hyd y llinell doriad wreiddiol honno.
  1. Bacenwch yn euraidd, tua 12 munud. Gallwch eu tynnu allan yn awr am fwyta cnau melys neu leihau'r ffwrn i 325 F a'u coginio nes eu bod yn frown ysgafn, tua 10 munud arall, ar gyfer ceirch ceirch.
  2. Pan fyddant wedi gorffen pobi, os ydych wedi eu torri i siapiau, gadewch iddynt oeri; os ydych chi wedi eu sgorio, eu torri ar wahân yn gynnes felly maent yn oeri i mewn i sgwariau (neu betryal neu driongl neu beth bynnag rydych wedi'i dorri i mewn!).
  3. Cadwch y ceirch a storir mewn cynhwysydd gwych hyd at wythnos neu hyd yn oed dau, yn dibynnu ar y gwres a'r lleithder yn eich cegin. Maent hefyd yn rhewi'n dda (er eu bod mor rhwydd i'w gwneud nid yw llawer yn eu hennill trwy eu rhewi).
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 154
Cyfanswm Fat 10 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 3 mg
Sodiwm 293 mg
Carbohydradau 15 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)