Cig Eidion Juicy a Bacon Burgers

Gall y byrgyrs mochyn hyn gael eu grilio, eu carthu, eu cilio, neu eu pobi. Mae tymheru syml a bacwn wedi'i wneud yn gwneud y byrgyrs hyn yn sudd a blasus.

Mae wyau a rhai briwsion bara ffres yn ategu'r gymysgedd eidion daear, ond os yw'n well gennych bob byrgyrs cig, sgipiwch yr wyau a'r briwsion bara a defnyddio tua 2 bunnell o gig eidion. Mae cig moch wedi'i roi'n fân yn rhoi ychydig o flas ysmygu i'r byrgyrs ac yn ychwanegu suddlondeb. Mae'r byrgyrs wedi'u blasu gyda sesiynau tymhorau syml ynghyd â nionyn wedi'i dorri a saws Swydd Gaerwrangon. Defnyddiwch chuck daear, neu gymhareb cig i fraster o 85/15 ar gyfer y byrgyrs mwyaf blasus, blasus.

Gweinwch y byrgyrs ar bwniau byrgyrs meddal neu bwniau llithrydd (tost neu beidio). Ar gyfer toppings, ystyriwch tomatos, stribedi cig moch wedi'u coginio, sleisys o gaws, letys, winwnsyn, taflenni piclo dail, neu gylchoedd pupur jalapeño picl. Gweler yr awgrymiadau a'r amrywiadau ar gyfer amrywiaeth o ledaeniadau cartref a thapiau.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Burgers Bacon Pan-Grilled

 1. Cyfunwch gig eidion, winwnsyn, cig moch, saws Swydd Gaerwrangon, briwsion bara , wy, halen a phupur. Cymysgwch â dwylo nes ei gymysgu.
 2. Siâp y gymysgedd cig eidion yn 4 i 6 byrgyrs a'u llwch yn ysgafn gyda'r blawd.
 3. Cynhesu 2 lwy fwrdd o olew llysiau mewn sglod mawr dros wres canolig. Coginiwch y byrgyrs am 7 i 10 munud ar bob ochr, neu nes eu coginio i'r rhoddion dymunol. *

Burgers Bacon Bacon

 1. Dilynwch gamau 1 a 2 uchod.
 1. Cynhesu'r popty i 350 F.
 2. Llinellwch daflen pobi gyda ffoil neu osod rac ar y sosban.
 3. Rhowch y patties ar y badell neu rac pobi, os defnyddiwch.
 4. Pobwch am tua 20 munud, neu nes eu bod wedi'u coginio fel y dymunir.

Burgers Bacon Bacon

 1. Dilynwch gamau 1 a 2 uchod.
 2. Olew mae'r gril yn graeanu a'i wresogi i wres uchel neu tua 400 F i 450 F. Dylai hanner arall y gril wres isel.
 3. Rhowch y byrgyrs ar yr ochr wres uchel a'u coginio am tua 2 funud ar bob ochr, neu nes eu bod yn frown. Symudwch nhw i'r ardal wres isel a pharhau i goginio am 3 i 5 munud arall, neu hyd nes y gwneir y dymuniad.

* Yn ôl yr USDA, mae'r tymheredd isaf diogel ar gyfer cig eidion cig, cig oen, porc-llawr yn 160 F. Cogyddwch ddofednod tir i 165 F. o leiaf

Cynghorau ac Amrywiadau