Rysáit Pandowdy Peiriant Sgillet

Mae'r pandowdy chwistrellus hwn yn groes rhwng cerdyn a chriw , ac mae'n ddewis gwych ar gyfer pobi cwympo. Mae'r darnau o toes cacen yn cael eu torri i mewn i sgwariau a'u gosod dros y llenwi gellyg. Mae'n llawer haws na phedl gan fod llai o fflys gyda'r crwst. Mae'r toes yn sipyn i'w wneud yn y prosesydd bwyd, ac nid oes angen gwneud cylchoedd perffaith. Dim ond olchi'r toes, ei rolio, ei dorri allan, ac yna rhewi'r sgwariau nes eich bod chi'n barod i bobi. Fe allech chi wneud y toes yn hawdd bob dydd neu ddau ymlaen llaw.

Fel arfer mae pandowdy wedi'i wneud gydag afalau. Mae'r fersiwn gellyg hon yn dyst i'w hyblygrwydd. Gellir defnyddio afalau wedi'u sleisio neu hanner afalau yn y pwdin hwn, neu ei wneud trwy ychwanegu rhai mafon neu byir duon yn hwyr yn y tymor hir. Ystyrir enw enwog y pwdin, "pandowdy," yn cyfeirio at ei "dowdy," neu ymddangosiad anhygoel. A dyna sy'n ei gwneud hi mor hawdd!

Mae brysau Bosc ac Anjou yn wych ar gyfer pobi oherwydd eu bod yn dal i fyny yn dda. Gellir defnyddio pêl Bartlett yn y llenwad hefyd. Dewiswch gellyg cadarn ar gyfer y rysáit.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Mewn prosesydd bwyd, cyfuno'r 1 cwpan o flawd, y siwgr gronog, powdr pobi, a halen. Pulse i gyfuno'n drylwyr.
 2. Torrwch 10 llwy fwrdd o fenyn oer i ddarnau bach. Ychwanegwch y darnau menyn yn raddol i'r gymysgedd blawd, gan fyrdu'n fyr ar ôl pob ychwanegiad. Pwyswch nes bod llawer o'r briwsion yn ymwneud â maint y pys. Rhowch y dŵr iâ i mewn i'r prosesydd bwyd tra'n plicio.
 3. Pan fydd y gymysgedd yn dechrau ymgynnull, ei drosglwyddo i wyneb arlliw. Gadewch ychydig o weithiau i ffurfio toes cydlynol. Rhowch y toes i mewn i ddisg a'i lapio mewn lapio plastig. Golchwch am o leiaf 45 munud.
 1. Llinellwch daflen pobi gyda phapur cwyr neu bapur darnau.
 2. Tynnwch y toes i arwyneb ffliwog a'i rolio i mewn i sgwâr mawr tua 1/4 modfedd mewn trwch. Gyda thorri neu gyllell pizza, ei dorri'n sgwariau, petryal neu siapiau eraill. Rhowch y darnau toes ar y sosban pobi gyda leinin a rhowch y sosban yn y rhewgell.
 3. Peelwch gellyg a'i dorri'n rhannol yn ei hyd. Gyda baller melwn, tynnwch y craidd a'i dorri allan y gorsen a'r diwedd blodau; dileu unrhyw ffibrau anodd. Rhowch hanner gellyg ar fwrdd torri, torri i lawr. Lliwch hi mewn lletemau 1/4 modfedd. Trowch y lletemau mewn powlen fawr gyda'r 1 llwy fwrdd o sudd lemwn. Peelwch, craidd, a thorri'r gellyg sy'n weddill a'u hychwanegu at y bowlen. Ychwanegwch y fanila a chwythwch i gyfuno.
 4. Mewn powlen arall, cyfunwch y siwgr brown, sinamon, nytmeg, a'r 3 llwy fwrdd o flawd sy'n weddill. Cymysgwch yn dda. Chwistrellwch y gymysgedd siwgr brown dros y gellyg tra'n tossio i gôt yn drylwyr.
 5. Cynhesu'r popty i 375 F.
 6. Rhowch y gellyg mewn sgilet haearn bwrw 10 modfedd. Torrwch y llwy fwrdd sy'n weddill o fenyn i ddarnau bach a'u gwasgaru dros y llenwi gellyg. Gwisgwch â surop neu ddosbarth, os ydych chi'n defnyddio.
 7. Tynnwch y darnau toes o'r rhewgell a'u trefnu dros y llenwi gellyg. Gorgyffwrdd â nhw yn ôl yr angen.
 8. Cyfunwch y gwyn wy a'r dŵr a chwisgwch i wneud y golchi wyau. Brwsiwch y gymysgedd golchi wyau'n ysgafn dros y darnau o toes. Chwistrellwch gyda siwgr tywod, os dymunir.
 9. Pobwch yn y ffwrn gynhesu am 45 i 55 munud, neu hyd nes bod y topping yn frown euraidd ac mae'r gellyg yn dendr.
 1. Gweini'n gynnes neu'n oer gydag hufen iâ neu hufen chwipio.

* Defnyddiwch surop maple, syrup sorghum, molasses, neu surop euraidd.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 398
Cyfanswm Fat 18 g
Braster Dirlawn 10 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 42 mg
Sodiwm 237 mg
Carbohydradau 61 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)