Rysáit Piss Midori Spider

Mae'r cymysgogydd Victoria D'Amato-Moran wedi creu coctelau gwych Calan Gaeaf ac efallai mai Kiss y Spider hwn yw'r mwyaf ysblennydd o'r lot (gweler isod ar gyfer coctels eraill). Mae gan y coctel hon yr holl arddull anhygoel yr hoffech ei gael ar gyfer parti trawiadol, ond mae'n hollol flasus.

Mae'r effaith weledol yn cyfuno gwefannau sbwrc siocled yn sychu â "gwaed" (grenadin) sy'n amgylchynu glow gwyrdd unmistakable o Midori. Mae'n eithaf y golwg, gwnewch yn siŵr eich bod yn llosgi'r gwydr ar ôl cymhwyso'r we ar gyfer y coctel ysblennydd pennaf (mwy am hynny isod).

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Tynnwch we siocled i mewn i wydr coctel .
  2. Rhowch mewn rhewgell a chill am effaith ysbrydol.
  3. Ysgwydwch yr holl gynhwysion a chwistrellwch i'r gwydr parod.
  4. Am effaith gwaed, carthwch grenadine i lawr ochr y gwydr.
  5. Addurnwch gyda slic oren siocled.

Garnish Tips for the Spider's Kiss

Nawr, mae'r wefannau yn anodd. Er mwyn cael effaith glân, glân gyda'r syrup siocled, bydd angen i chi gael syrup nad yw'n rhy flin a byddwch chi eisiau rhoi'r gwydr i'r rhewgell ar unwaith i atal unrhyw lif ar y tu mewn i'r gwydr.

Hefyd, bydd y gwefannau yn dechrau diflannu unwaith y bydd y gwydr yn dechrau cynnes, felly mae'n edrych na fydd yn para hir, er ei fod yn hwyl.

Os hoffech chi fod yn gwbl lân, edrychwch yn sydyn fel hyn yn y llun cwrteisi, tynnu llun ar y we gyda marcwyr ar y tu allan i'ch gwydr. Mae yna rai marcwyr gwydr ar gael mewn siopau crefft ac mae rhai yn golchi i ffwrdd tra na fydd eraill. Am y rheswm hwn, efallai y byddai'n well defnyddio sbectol hŷn neu rhatach ac arbed eich sbectol da ar gyfer y blaid nesaf.

Prynwch Marcydd Paent Gwydr DecoArt yn Amazon

Rysáit Cwrteisi: Mixologist Victoria D'Amato-Moran ar gyfer Midori