Rysáit Rhestri Kaiser Cartref

Mae'r rholiau kaiser hyn yn cael eu siâp trwy wneud nod a thacio'r toes o gwmpas y cylch. Ffordd arall o siâp y rholiau yw stamp rholio kaiser.

Gorffenwch y rholiau hyn gyda hadau golchi wyau sesame, neu eu gadael yn wastad neu eu top gyda hadau pabi.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cyfunwch y dŵr a'r burum yn y bowlen o gymysgydd stondin; gadewch i sefyll am 10 munud. Ychwanegwch 2 chwpan o flawd a curiad nes yn llyfn. Symudwch i'r bachyn toes ac ychwanegwch y blawd, powdwr llaeth, siwgr, halen, 3 llwy fwrdd o fenyn, a'r wy wedi'i guro.
 2. Cymysgwch ar gyflymder canolig am tua 6 munud. Os yw'n rhy feddal neu'n rhy stiff, rhowch fwy o flawd neu ddŵr, tua 1/2 i 1 llwy de ar y tro, neu hyd nes bod y toes yn feddal eto yn tynnu oddi ar ochrau'r bowlen.
 1. Os nad ydych chi'n defnyddio cymysgydd, cymysgwch yn dda â llwy bren a chliniwch â llaw ar wyneb ysgafn o ffliw am tua 10 munud, hyd yn llyfn ac yn elastig.
 2. Olew bowlen fawr. Caswch y toes i mewn i bêl a lle yn y bowlen. Trowch i wisgo pob ochr gyda'r olew. Gorchuddiwch â lapio plastig a gadewch i chi godi mewn lle cynnes, di-drafft am oddeutu 1 awr, neu hyd nes ei ddyblu'n llawn.
 3. Mynnwch y toes i mewn i ddarnau 2- i 3-ounce, gan ddibynnu ar ba mor fawr rydych chi eisiau'r rholiau. Ar wyneb ysgafn, rhowch darn o toes i mewn i raff tua 12 i 15 modfedd o hyd. Torrwch y ddau ben a chreu nôl syml, rhydd dros y llaw gyda'r rhaff, gan adael ychydig o le yn y canol a dwy gynffon hir o toes. Cymerwch bob cynffon o toes a'i lapio'n ddoeth o amgylch rhan y does, gan bennu'r pennau gyda'i gilydd ar y gwaelod. Bydd hyn yn ffurfio'r "knot." * Ailadroddwch gyda'r darnau toes sy'n weddill.
 4. Trefnwch y rholiau ar daflen pobi mawr wedi'i linio â phapur perf.
 5. Gorchuddiwch yn rhydd gyda lapiau plastig neu dywelion cegin glân a gadewch i chi godi tymheredd yr ystafell am oddeutu 1 awr.
 6. Gwnewch golchi wyau gydag 1 gwyn wy wedi'i guro gyda 1 llwy de o ddŵr. Brwsio dros y rholiau a chwistrellu hadau sesame neu hadau pabi, os dymunir.
 7. Neu, dim ond brwsio menyn wedi'i doddi ychydig dros y topiau cyn neu ar ôl pobi.
 8. Cynhesu'r popty i 375 F.
 9. Bacenwch y rholiau yn y ffwrn gynhesu am 15 i 18 munud, nes eu bod yn frown euraid.

* Mae gan wefan King Arthur Flour graffeg neis ar gyfer siapio'r knotiau â thoes ..

Mae'r rysáit yn gwneud rholiau 9 i 14, yn dibynnu ar faint.

Ryseitiau Perthynol
Bywiau Slider Cartref
Briws Brioche Cartref Cartref
Breadau No-Knead Amazing

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 338
Cyfanswm Fat 14 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 89 mg
Sodiwm 1,357 mg
Carbohydradau 40 g
Fiber Dietegol 4 g
Protein 14 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)