Rysáit Tart Ffrwythau Zingy Passion

Efallai mai tarten lemonyn yw un o'r tartiau ffrwythau poblogaidd poblogaidd sydd wedi'u pobi a'u cwmpasu, ond er hynny, mae rhai cystadleuwyr mor wych am y teitl "y gorau". Tart Ffrwythau Passion yw un o'r anifail o'r fath. Mae ganddo flas syfrdanol gyda llawer o ddryswch. Mae hyn hyd yn oed yn well, mae'n hawdd ei wneud.

Os ydych chi'n cael gwared â nifer o wyau, menyn a siwgr yn y rysáit hwn sy'n gwneud y tart mor gyfoethog, peidiwch â phoeni; dim ond slice fach sydd ei angen arnoch chi; er ei fod yn fwy llethol.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Cynhesu'r popty i 190C / 375F / Nwy 5

Paratowch yr Achos Crysau ::

Rhowch tun tart 23c / 9 modfedd o waelod gwaelod gyda menyn bach. Rholiwch y pasteiod a llinwch y dysgl tart, gan sicrhau nad oes dagrau yn y crwst. Priciwch waelod y dysgl gan ddefnyddio fforc. Golchwch am 15 munud.

Gorchuddiwch y pasteiod gyda darn o bara pobi wedi'i sgrinio a'i lenwi â ffa pobi, neu defnyddiwch reis grawn hir. Bacenwch am 15 munud yn y ffwrn wedi'i gynhesu, tynnwch y perfed a ffa neu reis a'i bobi am 10 munud arall nes bod y crwst yn euraidd.

Gwnewch y Llenwi:

** I greu'r mwydion ffrwythau angerdd, haneru ffrwythau angerdd a chrafu'r holl fwydion, hadau a sudd i mewn i gribr dros bowlen. Rhwbiwch y mwydion trwy'r crib, taflu'r hadau.

Gwnewch y llenwad: rhowch y chwistrell lemwn, sudd lemwn, pwri ffrwythau angerdd, siwgr, wyau a melyn wy i mewn i sosban fawr. Dros gwres isel iawn, ymgorffori'r holl gynhwysion - fe welwch chwib orau ar gyfer hyn. Parhewch i chwistrellu nes bod y siwgr wedi diddymu. Peidiwch â rhuthro'r broses hon: neu byddwch chi'n crafu'r wyau. Cyn i chi ei wybod, bydd y gymysgedd yn dechrau trwchus. Mae'n barod pan fydd yn ddigon trwchus i wisgo cefn llwy bren.

Tynnwch y sosban o'r gwres a'i le i un ochr. O bryd i'w gilydd chwisgwch y cymysgedd wrth iddo oeri. Ar ôl ei oeri, trowch i'r menyn meddal. Peidiwch â'i ychwanegu'n rhy fuan neu bydd y menyn yn toddi yn syml i wneud y tart yn drasiog.

Codi tymheredd y ffwrn i 230 C / 450F / Nwy 8.

Arllwyswch y gymysgedd yn y basgenni wedi'i goginio, yn agos at ben y ffwrn poeth a chogwch am tua 8 munud. Tynnwch o'r ffwrn cyn i'r wyneb ddechrau brown. Gadewch i oeri yn llwyr cyn ei weini. Mae'n well gennyf ei adael dros nos. Gweini gyda hufen chwipio neu creme fraiche ar ben.

Er mwyn ffonio'r newidiadau, gallwch chi wneud y tartyn hwn gyda dim ond lemon llenwi ar gyfer pwdin addas i dyfu, a dewis arall yw Mango a Passion Fruit