Sut i Dwyllo yn Coginio, Ddim yn Teimlo'n Gwyllt ac Arbed Arian

Byrfannau Coginio gyda Bwydydd Cyfleus

Efallai y byddwn yn ymdrechu i fod yn dduw / dess domestig, ond weithiau mae bywyd yn mynd yn y ffordd. Mae cydbwyso gwaith-cartref-teulu-plant yn cymryd ei doll ar bob un ohonom. Fel cogydd, credir bod rhaid i mi goginio popeth o'r dechrau. Mae'n debyg fy mod yn gwneud mwy na'r mwyafrif, ond mae yna'r amserau hynny o hyd pan fyddaf yn twyllo ychydig. Nid yw fy 'cheats' yn rhad ac am ddim i bawb, gan fy mod yn dal i fod yn ymwybodol o ansawdd y bwydydd yr wyf yn eu prynu. Ni fydd rhai byth yn ei wneud yn y tŷ (mashiau wedi'u rhewi, prydau parod, gragiau ar unwaith), gan eu bod naill ai'n rhy lawn o sothach neu waharddol yn ddrud.

Dyma rai o'm hoff gychod ... a dwi byth yn teimlo'n euog yn eu defnyddio.