Ryseit Syrup Tost a Ffres Ffres Ffrengig a Cinnamon

Roeddwn yn fy nghegin ychydig ddyddiau yn ôl a sylweddolais fy mod wedi cael pedwar rhol o sinamon yn eistedd ar y cownter. Roeddwn i'n gwybod na fyddai neb yn fy nheulu yn eu bwyta fel yr oeddent, felly daeth y rysáit yma i Tostio Ffrangeg Cinnamon Roll. Fe allwch chi hefyd wneud y rysáit hwn os oes gennych rai rholiau sinamon dros ben. Peidiwch â chael unrhyw Rolls Cinnamon estynedig? Mae'n debyg y byddwch chi'n dod o hyd i rai rholiau sinamon dydd sy'n cael eu gwerthu yn eich siop groser. Gallech hefyd ddefnyddio'r rhan fwyaf o rollai melys eraill gyda'r rysáit hwn ar gyfer Toast Ffrangeg. Gwnewch yn siŵr ei wasanaethu gyda'ch Syrup Hufen Cinnamon cartref.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Tosten Ffrangeg Rholio Cinnamon

 1. Mewn powlen fawr, curwch wyau, halen a siwgr nes eu bod yn ysgafn.
 2. Ychwanegwch laeth, detholiad sinamon a sinamon daear, cymysgwch hyd at ei gilydd.
 3. Rhowch y rholiau siâp wedi'u sleisio'n ymyl mewn padell pobi 9x13.
 4. Arllwyswch gymysgedd wyau dros fara, cwympiwch â bysedd neu sbatwla rwber i ganiatáu i fara drechu hylif; oergell dros nos.
 5. Cynhesu'r popty i 350 gradd F.
 6. Gwisgwch am 25 munud neu hyd nes y byddwch wedi'i osod.
 1. Gweini'n gynnes gyda Syrup Hufen Cinnamon.

Syrup Hufen Cinnamon

 1. Rhowch hufen mewn sosban fach; gwisgo mewn siwgr brown, detholiad sinamon, sinamon daear.
 2. Cynhesu nes bod cymysgedd hufen yn siwgr a siwgr wedi toddi.
 3. Ychwanegu menyn. Cnewch nes bod menyn yn toddi.
 4. Gweini'n gynnes dros eich Tost Ffrengig Rholio Cinnamon wedi'i ffresio.

Nodiadau yn yr Ymyl

Mwy o Ryseitiau sy'n Defnyddio Cinnamon