Rholio Cinnamon Ultimate gyda Rysáit Frostio Vanilla

Mae'r rholiau sinamon hyn nid yn unig yn blasu'n syfrdanol, maent yn rhewi'n rhyfeddol ac yn gallu ailsefydlu yn y microdon. Gellir gwneud y rysáit hwn ar gyfer dwsin o roliau cainam gyda resins, neu hebddynt. Er nad yw'r gwydredd rhewio fanila yn angenrheidiol mewn gwirionedd, mae'n adchwanegiad munud olaf hawdd a fydd yn anfon eich rholiau dros y brig. Mewn geiriau eraill, argymhellir yn gryf ar gyfer bliss rholio sinamon pur.

Tip: Gallwch chi ddefnyddio'r toes fel toes oergell ac yn cicio'r rholiau y diwrnod canlynol!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Ychwanegwch y dŵr cynnes i'r burum a chreu 10 munud.
 2. Llaeth sgald; arllwyswch dros y byrhau. Ychwanegwch siwgr a halen ac yn oer i ffwrdd. Ychwanegu'r burum wedi'i ddiddymu a'r wy wedi'i guro. Ychwanegwch 4 cwpan o flawd gan ychwanegu un ar y tro gan guro ar ôl pob ychwanegiad.
 3. Dylai'r toes fod yn feddal eto'n ddigon cadarn i'w drin. Gludwch ar y bwrdd fflân nes ei fod yn elastig ac yn llyfn. Osgoi gormod o flawd. Trowch y toes i mewn i bowlen wedi'i oleuo'n dda. Gadewch i ni godi am 1-1 / 2 awr.
 1. Gwasgwch y toes i lawr a'i rannu i mewn i faint ymarferol. Rhowch y toes i mewn i betryal. Gorchuddiwch â menyn wedi'i doddi. Haen hael gyda haen drwchus * o siwgr brown.
 2. Chwistrellu ar sinamon * fel y dymunir. Os ydych chi'n hoffi resins, haen ar haen o resins.
 3. Ymuno â ffasiwn jellyroll.
 4. Gan ddefnyddio siswrn neu ddarn o llinyn torri i dorri sleisys tua 1 i 1-1 / 2 modfedd o drwch.
 5. Rhowch sleisys mewn badell gacen â chwytiau awyrennau o amgylch 8 neu 9 modfedd. Rhowch un slice yn y canol a sleisys eraill o'i gwmpas. Rho'r wasg i lawr i hyd yn oed a llenwi'r sosban. Gadewch i chi godi nes bod y rholiau'n llenwi'r sosban yn hael ... tua awr arall.
 6. Pobwch mewn ffwrn 350 ° F tua 15 i 20 munud. Os yw rholiau'n rhy brown, gorchuddiwch â darn o ffoil tân tan ddiwedd pobi. Peidiwch â gor-fwyta rholiau.
 7. Tynnwch yn syth o sosban trwy droi i mewn i blât ac yna rhowch y blaen i mewn i blât arall i'r dde y rholiau.

Am y Frosting:

 1. Mewn powlen gyfrwng, gosod siwgr, menyn a fanila. Yna, troi digon o laeth neu hufen i gyrraedd trwchus, prin y gallwn droi cysondeb.

* Byddwch yn hael gyda'r siwgr brown a'r sinamon. Bydd hyn yn rhoi i chi am haen 1/2 modfedd o siwgr brown wedi'i orchuddio'n llwyr â sinamon.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 475
Cyfanswm Fat 29 g
Braster Dirlawn 15 g
Braster annirlawn 10 g
Cholesterol 73 mg
Sodiwm 156 mg
Carbohydradau 52 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)