Ryseitiau Tempeh Byw Barbeciw Vegan

Mae dull cyflym a hawdd ar gyfer gwneud tempa wedi'i bakio mewn barbeciw i'w ddefnyddio mewn brechdanau llysieuol , burritos, neu dim ond i fwynhau plaen gyda reis. Os ydych chi erioed wedi cael tofu pobi, gwyddoch y gall fod yn un o'r ffyrdd mwyaf blasus y gellir ei ddychmygu i fwynhau disodli cig, ac nid yw tempa yn wahanol. Yn union fel gwneud tofu wedi'u pobi, mae tempa'r pobi yn gymharol gyflym ac yn hawdd, ac mae angen ychydig o gynhwysion syml yn unig ac mae'n gwneud brig uchel neu bri braster isel neu fyrbryd sy'n hoffi pawb.

Mae'r rysáit syml hwn yn tofu mewn ychydig o saws barbeciw wedi'i ddenu allan. Oherwydd bod ychydig o flas wedi'i ychwanegu, heblaw am y saws barbeciw, mae hwn yn rysáit lle rydych am ddefnyddio saws barbeciw o ansawdd da (awgrym: darllenwch y rhestr cynhwysion ac os yw un o'r pethau cyntaf a restrir yn surop corn ffrwythau uchel, ei roi yn ôl ar y silff a dewis rhywbeth yn well!). Os ydych chi'n hoffi pethau ychydig yn gig, efallai yr hoffech chi hefyd ychwanegu dw r o fwg hylif i'r rysáit hwn, os oes gennych rywbeth wrth law.

Gweler hefyd: Ryseitiau mwy tymhorol

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Yn gyntaf, gwnewch y tempa mewn ychydig o ddŵr am 8-10 munud, yna draeniwch ar unwaith a chaniatáu i oeri. Gallwch hefyd ddefnyddio cawl llysiau ar gyfer hyn os yw'n well gennych, ac os oes gennych rywbeth wrth law.

Unwaith y bydd wedi ei oeri'n llawn, trowch y temi yn hanner lled-doeth (fel bagel), yna mewn traeanau i greu chwe darn tymhorol, neu gallwch hefyd eu sleisio ychydig yn fwy (i mewn i bedwar darn yn unig) os byddwch byddwch yn defnyddio'ch tempe i wneud brechdanau.

Chwisgwch yr olew olewydd a'r saws soi ynghyd ac arllwyswch dros y temi mewn powlen bas bach. Caniatáu marinate am o leiaf 20 munud, a hyd at ddwy awr, gan droi yn achlysurol yn ôl yr angen er mwyn gwisgo'r tofu yn gyfartal. Hoffwn hefyd ddefnyddio bag zip-loc yn hytrach na bowlen bas ar gyfer y cam hwn.

Pan fyddwch chi'n barod i goginio'ch tofu, cynhesu'r popty i 375 gradd.

Llinellwch sosban pobi gyda ffoil a throsglwyddo'r tempeh marinedig i sosban. Pobwch yn y ffwrn am ddeg munud, yna tynnwch y sosban o'r ffwrn.

Gan ddefnyddio clustiau, brwsio tempeh gyda saws barbeciw ar y ddwy ochr, yna dychwelyd i'r sosban. Dychwelwch temi i'r ffwrn am 10-15 munud arall, neu hyd nes y bydd y saws wedi pobi arno.

Gweld hefyd:

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 237
Cyfanswm Fat 13 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 7 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 846 mg
Carbohydradau 19 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 12 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)