Brisket Melys Hawdd a Sych

Ni all y rysáit Brisket Melys a Sur hwn fod yn haws - dim ond marinate y cig mewn cymysgedd bron o ddi-brig o sauerkraut jarred, tomatos tun a siwgr brown , a byddwch yn cael eich trin â phrif ddysgl cig tynn a blasus sy'n yn gweithio hefyd ar gyfer prydau teulu wythnos nos fel ag y mae ar gyfer gwyliau Shabbat a gwyliau. Mae Giora Shimoni yn argymell paratoi'r brisket y diwrnod cyn i chi bwriadu ei wasanaethu, gan fod y blas yn cael ei wella ar ôl iddo eistedd yn yr oergell. "

Gwnewch yn Fwyd: Dechreuwch â bowlen o'r Morot Rhostog, Afal, a Souri hynod fywiog . Gweinwch y brisket gyda thatws wedi'u rhostio ac asparagws stemog, neu'r Ffa Gwyrdd garlicog hyn gyda Pecans a Syrup Dyddiad. Ar gyfer prydau wythnos nos, cynnigwch y Cornbread Dairy di-dâl hwn; ar gyfer prydau Shabbat neu wyliau, dewiswch Challah gartref yn lle hynny. Ar gyfer pwdin, ewch â pwdin ysgafn, wedi'i ffrwythau, fel hyn Cherry a Nectarine Crisp gyda the.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Rhowch y brisket mewn padell rostio. Mewn powlen fawr, cymysgwch y sauerkraut, tomatos tun a siwgr brown ynghyd. Arllwyswch y gymysgedd dros y brisket. Gorchuddiwch a marinate yn yr oergell dros nos. (Os ydych chi'n defnyddio ffoil i gwmpasu'r sosban, pabelliwch fel nad yw'n cyffwrdd â'r marinâd neu'r cig, gan y gallai hyn roi blas metelig i'r brisket.)

2. Tynnwch y brisket o'r oergell a chynhesu'r popty i 325 ° Fahrenheit (165 ° Celsius).

Pan fydd y popty'n boeth, rhowch y padell rostio ar rac y ganolfan. Gwisgwch y brisket am oddeutu 3 awr, neu hyd nes y bydd thermometr digidol ddarllen ar unwaith yn fewnosod yng nghanol y brisket yn darllen 190 ° F ar gyfer ei wneud yn dda.

3. Tynnwch y brisket o'r ffwrn. Pan fo'n ddigon oer i'w drin, trosglwyddwch y cig yn ofalus i fwrdd torri. Torrwch y brisket yn dynn yn erbyn y grawn . Mae'n bwysig iawn torri'r brisket yn gywir i sicrhau bod y cig yn dendr.

4. Trosglwyddwch y cig i fflat a'i weini gyda'r saws sosban. Neu, os ydych chi'n bwrw ymlaen, dychwelwch y brisket wedi'i sleisio i'r badell rostio, ei gorchuddio, a'i oeri dros nos. Ailgynhesu, gorchuddio, cyn gwasanaethu.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 672
Cyfanswm Fat 33 g
Braster Dirlawn 13 g
Braster annirlawn 15 g
Cholesterol 240 mg
Sodiwm 836 mg
Carbohydradau 7 g
Fiber Dietegol 4 g
Protein 82 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)