Sglodion Tatws Melys Ffrwythau

Mae'r sglodion tatws melys wedi'u ffrio yn newid cyflym iawn o sglodion tatws rheolaidd, ac er eu bod yn uwch mewn siwgr naturiol, maent yn is mewn carbohydradau.

Teimlwch yn rhydd i sbeisio'r sglodion tatws melys wedi'u ffrio i fyny gyda rhywfaint o sesni blasu Cajun neu Creole neu sbeis arall.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Peelwch y tatws melys; eu torri yn hanner hyd at y tro ac yna'n sleisio'n denau gyda mandolin neu atodi prosesydd bwyd ymyl y sleiswr. Rhowch y sleisys mewn powlen gyfrwng ac yn gorchuddio â dŵr oer; gadewch iddynt sefyll am tua 1 awr.
  2. Tynnwch diped o ddarnau o datws melys o'r dŵr a draeniwch yn dda ar dywelion papur. Cynhesu'r olew i tua 355 F i 365 F mewn ffriwr dwfn neu tua 1 modfedd yn ddwfn mewn sgilet drydan neu sgilet ddwfn ar y stovetop. Gwnewch yn siŵr nad yw'r sosban yn fwy na hanner llawn olew.
  1. Rhowch haen dwbl o dyweli papur ar draws powlen neu gynhwysydd mawr.
  2. Ffrwythau'r sleisen tatws melys mewn un haen am funud neu ddau, neu hyd yn oed yn frown.
  3. Codwch sglodion allan â llwy metel slotiedig a gadewch i chi roi mwy o olew i mewn i'r sosban. Trosglwyddwch y sleisennau i'r bowlen bapur wedi'i lenwi â thywel ac ysgwyd y bowlen yn ofalus neu gafaelwch y tywelion papur gan y pennau a symud yn ôl ac ymlaen felly bydd y sglodion yn draenio'n drylwyr.
  4. Tynnwch nhw i sosban wedi'i linio â thywelion papur.
  5. Ailadroddwch gyda'r sglodion sy'n weddill.
  6. Gadewch i'r sglodion oeri yn gyfan gwbl ac yna chwistrellu halen cyn ei weini.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Sglodion Tatws Cartref

Fries Tatws Melys

Tatws Melys Sgleiniog Candil gyda Glaze Seidr Afal