Sut i Gynllunio Pryd

Gall cynllunio prydau fod yn ddychrynllyd i ddechrau cogyddion. Cymerwch ychydig funudau i drefnu'ch ryseitiau a darllenwch yr erthygl hon i'ch helpu chi i ddechrau, ac yn fuan bydd cynllunio bwyd yn ail natur.

Ar Ionawr 12, 2005, rhyddhaodd y FDA Pyramid Bwyd Newydd, gyda rhai newidiadau. Nid yw'r newidiadau'n arwyddocaol, heblaw am bwysleisio ymarfer corff a chynyddu nifer y ffrwythau, llysiau a grawn cyflawn y dylech eu bwyta bob dydd.

Cynllunio prydau bwyd i fodloni anghenion maeth eich teulu. Yr hen ffordd o gynllunio prydau oedd y Pedwar Sylfaenol: Cig, Llysiau a Ffrwythau, Grawn a Llaeth. Ar ôl llawer o astudiaethau maeth, mae'r USDA wedi creu Pyramid Bwyd wedi'i ddiweddaru y dylid ei ddefnyddio fel canllaw. Mae'r graffig hon yn gwrteisi trwy Adran Amaethyddiaeth yr Unol Daleithiau ac Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol yr Unol Daleithiau. Mae'r amrediad yn helpu'r Pyramid i gyd-fynd ag anghenion calorig unrhyw un.

Heddiw, ystyrir bod cig yn fwy o condiment neu flavor a dylai seiliau gael eu seilio'n fwy ar grawn, ffrwythau a llysiau. Nid yw hynny'n golygu na allwch chi gael stêc neu ffiled pysgod ar gyfer cinio! Mae'n golygu y dylech ychwanegu mwy o fara, pastas, llysiau, ffrwythau, reis a grawnfwydydd cyfan, a lleihau faint o gig a weini. I ddechrau, dyma dri gair allweddol, dylech gofio bob tro eich bod chi'n cynllunio pryd bwyd: lliw, tymheredd a gwead . Dylai'r prydau bwyd rydych chi'n eu cynllunio fod yn llawn o liw, dylai'r ryseitiau amrywio mewn tymheredd, gan gynnwys gweadau yn esmwyth neu'n ysgafn.

Yn gyntaf, ewch trwy'ch blwch rysáit, ffeiliau, llyfrau coginio a hoff ffynonellau eraill a dewiswch 10-20 ryseitiau yr ydych chi'n gwybod y gallwch eu gwneud a bod eich teulu'n hoffi. Yna ystyriwch wead, tymheredd a lliw wrth weledol eich plât cinio llawn. Mae'n debyg mai lliw yw'r ystyriaeth bwysicaf i'w ystyried wrth gynllunio bwyd.

Mae maethegwyr yn cynghori i wneud eich plât yn edrych fel palet paentiwr. Po fwyaf o liwiau gwahanol ar eich plât, po fwyaf amrywiol ac iach fydd eich diet. Dylai'r tymheredd a'r gwead fod yn amrywiol i ychwanegu diddordeb a gwneud y pryd yn fwy pleserus i'r palad. Dewiswch rai bwydydd oer, rhai yn cael eu gwasanaethu ar dymheredd ystafell, a rhai yn boeth. Mae crys, crunchy, llyfn, llym, a dendr yn holl destunau y dylech eu hystyried. Nawr, gadewch i ni ddewis rysáit i ddechrau cynllunio ar y dudalen nesaf.

Dyma rysáit yr hoffwn ei weini'n aml. Gadewch i ni gynllunio pryd o gwmpas! Cofiwch, dylai'ch prydau fod yn lliwgar, ac yn cynnwys amrywiaeth o weadau a thymheredd.

Cyw iâr gyda Salsa Ffrwythau

Cyfuno mango, oren, gellyg, pinafal, 2 lwy fwrdd. jeli afal, jalapeno a cilantro. Cymysgwch yn dda a'i neilltuo.

Cyfuno mêl, 2 lwy fwrdd. jeli afal a sudd lemwn. Microdon ar uchder nes ei doddi, 10-20 eiliad a'i droi'n dda. Brwsio hanner y gwydro ar gyw iâr.

Rhowch gyw iâr neu grilio 4-6 "rhag gwres am 6 munud. Trowch cyw iâr a brwsio gyda gwydr sy'n weddill. Broil neu grilio 4-6 munud yn hwy neu hyd nes bod cyw iâr yn dendr, wedi'i goginio'n drylwyr, a sudd yn cael ei redeg yn glir gyda chyllell. cyw iâr i wasanaethu.

Mae'r rysáit hon eisoes yn helpu i gwrdd â'ch anghenion maethol bob dydd oherwydd mae llawer o ffrwythau yn gymesur â'r cyw iâr. I gydbwyso'r pryd hwn, ewch yn ôl at ein geiriau allweddol a meddwl am dymheredd, gwead a lliw. Byddwn yn ychwanegu salad letys gwyrdd newydd (tymheredd oer, gwead crunchy, lliw gwahanol ychwanegol), rhai rholiau grawn cyflawn (gwead crunchy, tymheredd yr ystafell), a dŵr neu laeth llaeth.

Cyn belled â'ch bod yn gwneud eich plât cinio yn lliwgar, gallwch sicrhau eich bod chi'n bwyta digon o ffrwythau a llysiau a bod eich prydau bwyd yn gytbwys. Gwahanu gwead trwy ychwanegu bara gwenith, grawn crwniog, a pasta llyfn, tendr a reis er mwyn helpu i ychwanegu'r elfennau hanfodol o grawn. Ac yn amrywio o dymheredd i helpu i ysgogi archwaeth a gwneud eich prydau bwyd yn fwy diddorol.

Wrth ddewis ryseitiau ar gyfer eich prydau bob dydd, rhowch sylw i faetholion a restrir fel canran o'r Gwerthoedd Dyddiol. Mae'r Gwerthoedd Dyddiol yn cael eu gosod gan yr USDA i gwrdd â gofynion maeth yr American ar gyfartaledd. Mae'r Gwerthoedd hyn wedi'u gosod ar gyfer protein, braster, fitaminau, mwynau, sodiwm a ffibr.

Ar y dudalen nesaf, cewch fwy o awgrymiadau ac awgrymiadau ar gyfer cynllunio prydau bwyd.

Dyma ychydig o bethau eraill i'w hystyried wrth gynllunio prydau bwyd.

Siart Gwerthoedd Dyddiol

Po fwyaf o gynllunio prydau rydych chi'n ei wneud, y hawsaf fydd. Cael hwyl gyda'r broses, cael eich plant yn cymryd rhan, a mwynhau gwylio sut mae'ch arferion bwyta'n newid ac yn gwella gyda'r tymhorau!

Linda