Sut i Wneud Bara Byw Quinoa Iach

Mae Quinoa yn grawn protein uchel sydd wedi'i dyfu ym Mynyddoedd Andes De America ers cannoedd o flynyddoedd.

Yn ddiweddar, "wedi ei ail-ddarganfod" am ei eiddo maeth, mae quinoa yn ychwanegu blas dwfn a blas bach o fwyd i'r bara hwyliog hwn. Bydd slice o'r bara quinoa hwn o brotein uchel, uchel-ffibr ar gyfer brecwast yn gallu llanw chi chi yn rhwydd tan amser cinio. Mae'r bara hwn yn aros yn llaith ers sawl diwrnod, mae sleisys yn dda ac mae'n wych ar gyfer brechdanau. Mae'n aros yn llaith ers sawl diwrnod, sleisen yn dda ac mae'n wych i frechdanau.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Coginiwch y quinoa mewn 2 cwpan o ddŵr am 10 i 15 munud, nes bod y dŵr yn cael ei amsugno. Oeri i'r tymheredd ystafell.
 2. Coginiwch y blawd ceirch yn 1/4 o ddŵr cwpan a 1/4 o laeth cwpan nes bod yr hylif yn cael ei amsugno. Gadewch oer.
 3. Rhowch ddŵr cynnes 3/4 cwpan mewn powlen fawr neu bowlen o gymysgydd sefydlog a thaenellwch y burum dros y dŵr. Gadewch i'r burum orffwys am 5 munud.
 4. Dechreuwch y mêl, olew llysiau, llaeth powdr a dechrau cychwynnol (os dymunir) i'r gymysgedd burum gyda llwy bren neu gyda bachyn toes ar gyflymder isel os ydych chi'n defnyddio cymysgydd.
 1. Ychwanegu 1 cwpan o'r blawd bara a'r halen a'i droi'n dda.
 2. Ychwanegwch y quinoa wedi'i goginio a'i wenith ceirch a'i droi.
 3. Ychwanegwch y blawd gwenith gyfan a 1 chwpan yn fwy o'r blawd bara a'i droi.
 4. Pan fydd y toes yn dechrau mynd yn llyfn, trowch allan i wyneb arlliw ac yn dechrau clymu. Os ydych chi'n defnyddio cymysgydd sefydlog, parhewch i glinio gyda'r bachyn toes.
 5. Cadwch ychwanegwch flawd a phenlinio nes bod y toes yn llyfn ac yn elastig, tua 5 munud gyda chymysgydd, neu 10 i 15 munud wrth law. Dylai'r toes deimlo'n ychydig yn gludiog ond ni ddylai fod yn wlyb ac yn gaeth. Dylech allu ei ffurfio yn bêl, a dylai ddal ei siâp.
 6. Yn olew golau powlen fawr gydag olew llysiau a gosodwch y toes i'r bowlen, gan droi at ei gludo'n ysgafn â'r olew. Gorchuddiwch yn rhydd gyda lapio plastig.
 7. Gadewch i'r toes bara godi mewn man cynnes nes ei fod yn dyblu o ran maint, tua 2 awr.
 8. Paned olew mawr, 11 x 6 modfedd.
 9. Punchwch y toes a'i siâp i mewn i bêl.
 10. Patiwch a fflatiwch i siâp hirgrwn am hyd y badell bara.
 11. Plygwch yr ochrau hir i mewn a'u tynnu o dan y llawr wrth i chi osod y bara i mewn i'r sosban, fel bod wyneb uchaf y bara yn esmwyth ac heb drawn.
 12. Brwsio brig y dafyn yn ysgafn gyda dŵr a chwistrellu gydag hadau quinoa.
 13. Gadewch i'r toes godi mewn lle cynnes nes ei fod bron wedi dyblu maint.
 14. Cynhesu'r popty i 400 F.
 15. Pan fydd y popty'n boeth, rhowch y bara yng nghanol y ffwrn.
 16. Taflwch lond llaw o giwbiau iâ i waelod y ffwrn i greu steam.
 17. Gwisgwch am 30 munud.
 18. Gorchuddiwch y bara yn rhydd gyda ffoil os yw'r brig yn rhy brown ac yn pobi 15 munud yn fwy. Dylai bara swnio'n wag wrth ei dapio.
 1. Gadewch y bara yn oer yn y sosban am 15 munud.
 2. Tynnwch y bara o'r sosban a gadewch iddo oeri yn llwyr.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 225
Cyfanswm Fat 9 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 2 mg
Sodiwm 713 mg
Carbohydradau 32 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 4 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)